European Media Partner
Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna SAMHÄLLE

VALSPECIAL: Vad tycker Kristdemokraterna?

Om knappt en månad går svenskarna till riksdagsval. Det finns åtta etablerade riksdagspartier att rösta på, men det kan vara svårt att se skillnad på partierna. Först ut: Vad tycker Kristdemokraterna? 

Kristdemokraterna går till valurnorna med ett återupprättat välfärdslöfte. I vårdlöftet finns ett antal dellöften: 

Den som är sjuk ska opereras i tid, äldre ska inte lämnas ensamma utan ett tryggt boende och våldsoffer ska få upprättelse. Med en värderingsdriven politik som sätter människan i centrum och som förstår familjens betydelse ska detta bli möjligt. Parollen som partiet samlas kring lyder: Du ska kunna lita på äldreomsorgen. Du ska kunna lita på sjukvården. Du ska kunna lita på polisen. Du ska kunna lita på Sverige. 

Genom en satsning på vård och omsorg på 27,4 miljarder mer än regeringens förslag ska 16 500 fler människor kunna anställas inom vården. Genom strukturreformer ska landstingen få hjälp att förbättra kvaliteten genom vårdserviceteam, hemtagningsteam, kvälls- och helgöppna vårdcentraler och fler vårdplatser.


Kristdemokraterna går också till val på att sänka skatterna för pensionärer, småbarnsfamiljer med dålig ekonomi och för de som är mest utsatta på arbetsmarknaden. 

Språk- och arbetsträning ska gälla för nyanlända från dag ett, fler yrkesutbildningar och fler enkla jobb ska resultera i att människor i utanförskapsområden kommer in på arbetsmarknaden och in i samhället. För att pressa tillbaka brottslighet och öka säkerheten i samhället kommer Kristdemokraterna att verka för att anställa 10 000 fler poliser än vad som finns idag. 

De som har valt att utbilda sig till poliser ska stimuleras till att vara kvar inom yrket. 


Dela artikeln

Journalist

Hans-Peter Öhman

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor