European Media Partner

VALSPECIAL: Vad tycker Miljöpartiet?

Riksdagsvalet närmar sig. Vi fortsätter vår valspecial med att granska Sveriges grönaste parti. Vad tycker Miljöpartiet? 

Vad tycker Miljöpartiet?  Miljöpartiet går till val på en politik där hållbarhet och miljön står i fokus. Under gångna mandatperioden har Miljöpartiet lagt den största miljöbudgeten i svensk historia, där satsningar på kollektivtrafik, ekologisk mat och smarta gröna stadsdelar ligger i fokus. 

Miljöpartiet vill att det ska vara enkelt och attraktivt att resa hållbart. Stad och landsbygd behöver delvis olika lösningar för hur transporterna ska gå till. Med fler och bättre cykelbanor tillsammans md fler elcyklar ska det blir ännu enklare att välja cykeln framför bilen. Där bilen är nödvändig ska den kunna laddas med el eller tankas med förnybara bränslen. 


Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och den som åker över länsgränser ska inte behöva byta mellan olika betalsystem. Järnvägen ska rustas upp och byggas ut i hela landet – så tågen går ofta och kommer fram snabbt och punktligt. 

Miljöpartiet kommer att kämpa för att EU ska vara en ledande kraft för miljöarbetet. Partiet kommer att ställa höga miljö- och sociala krav i handels och utrikespolitiken. Kemikaliepolitiken ska ha som mål att farliga ämnen och kemikalier ska fasas ut. Lantbrukare ska få rättvisa villkor och möjligheten att trygga tillgången på livsmedel för alla. 

Miljöpartiet kommer även att fortsätta driva en ambitiös klimatpolitik. Bland annat ska subventioner till fossila bränslen ska fasas ut i Sverige, EU och globalt. Dessutom måste det satsas mer på forskning, tester och samarbeten för att på ett hållbart sätt binda tillbaka de utsläpp som redan har gjorts. 


Dela artikeln

Journalist

Hans-Peter Öhman

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor