European Media Partner
Vad tycker Vänsterpartiet? SAMHÄLLE

VALSPECIAL: Vad tycker Vänsterpartiet?

Resan mot riksdagsvalet fortsätter, nu med fokus på vänsterkanten på partiskalan: Vad tycker västerpartiet? 

Vad tycker västerpartiet? Vänsterpartiet går till val med ett löfte om att skapa ett Sverige för alla, inte bara de rikaste.

Vänsterpartiet vill öka människors inflytande över den egna livssituationen och skapa större möjligheter för folkligt inflytande över samhällsutvecklingen. Detta för att förstärka folkstyret och tilltron till demokratin.

Dessutom vill Vänsterpartiet minska finanssektorns inflytande över samhället. Som ett steg i det vill partiet att AP-fonderna ska användas till samhällsnyttiga investeringar, som upphör med fossila placeringar och respekterar Sveriges internationella åtaganden. 

Läs mer: Vad tycker Kristdemokraterna? 

Välfärden ska byggas stark för att förmå att ge alla människor en bra sjukvård, skola och trygg ålderdom. Det ska göras möjligt genom att omfördela skatteskillnaderna mellan fattiga och rika – där de rikaste ska betala mest i skatt. Man vill också se över de avdrag som omfördelar pengar till de med högst inkomster: Ränteavdraget och RUT-avdraget.

Läs mer: Vad tycker miljöpartiet? 

Full sysselsättning är målet för den vänsterpartistiska politiken. Alla som har möjlighet att arbeta ska göra det, eftersom en trygg inkomst ger människor större frihet. Därför utlovar vänsterpartiet stora satsningar inom utbildningar för unga och kvalificerade yrkesutbildningar för vuxna.

Vänsterpartiet vill bygga ett arbetsliv för alla, där alla orkar jobba till pensionen och inte sliter ut sig i förväg. Därför vill vänsterpartiet påbörja en övergång till sex timmars arbetsdag. Detta för att fler skulle orka arbeta fram till pensionen, färre skulle sjukskriva sig och fler människor skulle välkomnas in på arbetsmarknaden. 


Dela artikeln

Journalist

Hans-Peter Öhman

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor