European Media Partner

Var finns nytänkarna och futuristerna?


Fastighetsbranschen, liksom alla andra, måste våga tänka nytt när gamla sanningar och affärsmodeller inte längre kommer att fungera. Var finns nytänkarna och futuristerna, undrar Sepehr Mousavi.

Framtiden tillhör dem som vågar utmana gamla sanningar och mönster, som förstår den nya tekniken och alla dess möjligheter och som kan förvandla dem till nya affärsmodeller

Vi står inför en snabb samhällsomvandling som bäst kan liknas vid ett paradigmskifte, likt industrialiseringen på 1800-talet förändrade samhället i grunden.Det menar Sepehr Mousavi som är hållbarhetsdirektör på Plantagon, ett innovationsföretag med inriktning på fastighetsbranschen och med uppdrag runt om i världen, i såväl Europa som i USA och Mellanöstern.

Själv har han examen i stadsplanering och industriell ekologi.

Plantagon har bland annat utvecklat ett helt nytt fastighetskoncept i Linköping där stadsodling är tänkt att kunna kombineras med kontor, bostäder, hotell eller varför inte sjukhus.
– På fastighetens södersida odlas grönsaker på olika plan, där odlingen hela tiden flyttas en våning nedåt innan det är dags för skörd på bottenvåningen. På den norra sidan, i det här exemplet, innehåller byggnaden kontor, berättar Sepehr Mousavi.

– Det är bara ett sätt för att visa hur kommersiella fastigheter kan förändras. Men det behövs fler och för det behövs det visionärer och futurister som vågar tänka i nya banor och som kan se nya affärsmodeller i ett samhälle som blir allt mer digitaliserat.

För en sak är säker, menar Sepehr Mousavi. Samhället kommer att se helt annorlunda ut jämfört med i dag redan om 20-30 år, eller kanske ännu tidigare.
– Trenden är tydlig, både i Sverige och i världen i stort. Allt fler människor väljer att flytta till städerna, särskilt till de riktigt stora i de rika länderna. Både för att det är där som de flesta av framtidens jobb kommer att finnas, men också för service, kultur och mycket annat, framhåller han.

Redan i dag bor 60 procent av världens 7,6 miljarder människor i städer. I Europa är motsvarande siffra 65 procent. År 2050, när vi närmar oss en befolkning på 10 miljarder människor i världen, kommer 75 procent av befolkningen att bo i städer och i Europa 80 procent.

– Många kommer också att söka sig från fattigare länder till rikare och att tro att vi ska kunna stoppa den våg av immigranter vi sett de senaste åren är bara naivt. Det är bara början på en våg där människor väljer att lämna sina hemländer för att kunna uppfylla drömmen om ett bättre liv.

En så stor omvandling av samhället kommer förstås att ställa nya krav på samhällsplanering med effektivare resurshushållning, bättre kommunikationslösningar och annan samhällsservice. Så är den digitala tekniken en stor del av lösningen när leveranser av livsmedel, sophantering, uppvärmning, belysning med mera kan baseras på verkliga behov, rörelsemönster och livsstil än dagens stelbenta system.

Men, säger Sepehr Mousavi, digitaliseringen kommer att gå betydligt längre än så.
– Ta bara vårt sätt att handla. Redan i dag ser vi att allt fler butiker har problem med lönsamheten eftersom kunderna allt mer flyttar över sina inköp till internet och mobilen. Om några år när VR-tekniken (Virtual Reality) utvecklats ytterligare kommer behovet av att besöka en fysisk butik vara ännu mindre när man på artificiell väg kan prova och se sig själv i den nya klänningen eller möblera med den nya soffan hemma i vardagsrummet med AR-apparater (Augmented Reality) för att se om den passar.

– Vad händer då? Vad ska man då med alla shoppingmalls, gallerior och köpcentra till? Det är sådana saker fastighetsbranschen måste bli bättre på att fundera ut. Ska det bli skidbackar, tropiska stränder eller något annat?

Man kan tycka vad man vill om samhällets digitalisering, understryker Sepehr Mousavi. Utvecklingen går inte att stoppa.
– Därför är det hög tid för alla, inte bara fastighetsbranschen, att börja tänka annorlunda. Framtiden tillhör dem som vågar utmana gamla sanningar och mönster, som förstår den nya tekniken och alla dess möjligheter och som kan förvandla dem till nya affärsmodeller, säger han.

– Om vi inte börjar nu, kommer många att bli rejält omskakade längre fram! 


Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor