European Media Partner

Var ligger Sveriges bästa sjukhus?

Norrlands universitetssjukhus, Nus, i Umeå är Sveriges bästa sjukhus. 150 parametrar har jämförts och när dessa vägts samman hamnar Nus överst. Dessutom har Nus Sveriges mest nöjda patienter.

Det är tredje gången som Norrlands universitetssjukhus i Umeå seglar upp som vinnare i kategorin Sveriges bästa universitetssjukhus. Den här gången, liksom tidigare, i tuff konkurrens med bland annat Universitetssjukhuset i Linköping och Karolinska universitetssjukhuset som kommer på andra respektive tredje plats.

Bakom utmärkelsen står Dagens Medicin.
– Naturligtvis är vi både glada och stolta över utmärkelsen, säger Ann-Christin Sundberg som är hälso- och sjukvårdsdirektör i Västerbottens läns landsting. Det visar på att vårt arbete är uppskattat och att vi ligger väl till jämfört med andra universitetssjukhus i landet.

Det är en lång rad parametrar som har bedömts och vägts in. Allra tyngst väger den medicinska kvaliteten, men även hur sjukhusen klarar överbeläggningar, väntetider på akuten, ekonomi och hur personalens rutiner följs har stor betydelse.

Inom den medicinska kvaliteten finns tolv delkategorier: hjärtsjukvård, strokesjukvård, kärlkirurgi, cancersjukvård, diabetes, förlossning, ortopedi, ljumskbråck, gynekologisk kirurgi, intensivvård, psykiatri samt njursvikt.

Generellt sett hamnar NUS högt men hamnar allra högst när det gäller exempelvis cancervård.
– Det är många som ligger bakom den här framgången, inte minst de som dagligen arbetar ute i verksamheten och möter patienterna och deras anhöriga. Nu har vi fått ännu ett konkret bevis på att vi lyckas hålla hög kvalitet på den högspecialiserade sjukhusvården, understryker Ann-Christin Sundberg.

Under senare tid har sjukvårdsledningen, förutom det rent medicinska, arbetat mycket med att förbättra tillgängligheten.
– Just tillgängligheten är ju en av de stora utmaningarna som alla inom vården brottas med. Jag tycker att vi kommit en god bit på vägen även om det fortfarande finns en hel del kvar att göra. Det finns alltid en förbättringspotential i allt vi gör.

Ann-Christin Sundberg pekar vidare på att Nus har en prestigelös organisation med lätt för att samarbeta över gränserna.
– Vi är ett relativt litet universitetssjukhus och kan agera snabbt om problem uppstår. De olika klinikerna hjälps åt när så krävs. Sedan har vi en arbetsplats där man trivs. Det bidrar naturligtvis också till att vi kan leverera bra resultat.

Närheten till Umeå universitet och den forskning som bedrivs där är givetvis också betydelsefull i sammanhanget, menar Ann-Christin Sundberg.
– Mycket av den forskning som bedrivs ligger utan tvekan i framkant!

Hon framhåller också vikten av ett nära samarbeta med de två övriga sjukhusen i länet – sjukhusen i Skellefteå och Lycksele.
– Med de begränsade ekonomiska resurser vi har att röra oss med, tycker jag att vi får ut mycket sjukvård för pengarna. Och det verkar det också som om invånarna i länet håller med om. Att patienterna tycker att vi gör ett bra arbete är det bästa betyget man kan få.

Vilka är då de stora framtidsutmaningarna som Norrlands universitetssjukhus står inför de närmast kommande åren?
– Först och främst gäller det för oss att behålla en tillräcklig bredd för att kunna vara den sista länken i sjukvården i norra Sverige. Men det handlar också om att se till och stimulera så att alla verkligen gör sitt yttersta i det dagliga arbetet, förklarar Ann-Christin Sundberg.
– Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar.

En annan viktig uppgift framöver blir att säkra personaltillgången, både när det gäller läkare och sjuksköterskor. 
– Vi står inför stora pensionsavgångar precis som vården i hela Sverige, men jämfört med landstingen längre söder ut måste vi förlita oss mer på den egna utbildningen.
– Det är avgörande för vår verksamhet att det inte bli ett kunskapsglapp när äldre medarbetare går i pension. Samtidigt är det naturligtvis positivt att nya medarbetare innebär nya influenser och idéer som kan utveckla vår verksamhet ytterligare.
– Självklart vill vi ligga i topp även nästa år och nästa…

Var ligger Sveriges bästa sjukhus?

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor