European Media Partner

Värderingar viktigare än teknik


Vi befinner oss mitt uppe i en digitalisering som påverkar hela samhället och inte minst industrin och näringslivet brett. Men Bengt Göran Kangas, Sverigechef på IT-leverantören Evry, vill hellre tala om värderingar än teknik.

Samtidigt tror jag det är viktigt att framhålla att teknik bara är ett medel

– Vi ger digitala fördelar där IT är ett medel och inte ett mål. För oss handlar digitaliseringen om att använda tekniken, men vi talar hellre om värderingar än teknik

Ett konkret exempel på Evrys lösningar för ett industriföretag är samarbetet mellan Evry, AD-plast och Toyota. För att säkra sin konkurrenskraft på den globala marknaden ville AD-plast automatisera arbete som inte var värdeskapande för företaget och deras kunder. Tillsammans med Toyota och Evry utvecklades en teknisk lösning med automatiserade truckar som gör kommunikation möjlig mellan verksamhetens befintliga affärssystem och trucksystemet.

Satsningen frigjorde personal som i stället kan fokusera på kvalitetssäkring och produktivitet. Lösningen har även möjliggjort vidare kompetensutveckling till anställda och eliminerat slitsamma arbetsmoment.

– Det här är ett bra exempel på hur vi kan förena nytta och värderingar, bättre arbetsmiljö och mer intressanta arbetsuppgifter, samtidigt som företaget minskar kostnader.

Det talas mycket om sakernas internet (IOT), hur ser du på det?

– IOT har exploderat och där kommer det att ske ännu mer och i de nya affärsmodellerna ser vi att data blir en viktig tillgång för företagen och svenska företag är väldigt duktiga på att dra nytta av denna nya teknik. Samtidigt tror jag det är viktigt att framhålla att teknik bara är ett medel. Det väsentliga är att vi går mot ett värderingsstyrt näringsliv där vi skapar ett bättre samhälle, bättre produkter osv. Volvo vill ju bygga bättre bilar med större kundnytta och det gäller de flesta framgångsrika företag.

Kan du konkretisera vad du menar med värderingsstyrda företag?

– Jag tror att till exempel jämställdhet måste bli ett affärsmål och jag är helt övertygad om att goda värderingar är avgörande för affärsframgång. Vi ser också att våra kunder vill ha mer av partnerskap där vi hittar gemensamma fördelar genom utvecklingssamarbeten och gemensamma innovationer, där vi tillsammans med kunder tar fram innovationer som vi tillsammans kan dra nytta av på olika sätt.

Vad ser du för utmaningar?

– Att applicera ett helhetsperspektiv där vi mer ser till affärsnytta än teknik. De utmaningar vi som företag ställs inför är en spegling av de utmaningar världen står inför. Vi vet att vi måste vara beredda på att kunna möta krav på nya affärsmodeller. Vi vet även att vi kommer att få en automatisering av tjänstebranscher. Det kretsar kring repetitivt och vardagligt arbete som inte kräver specifika mänskliga egenskaper utan kan skötas av maskiner. Det här innebär att vi kommer att kunna göra många arbetsuppgifter roligare och produktivare samtidigt som det ställer krav på förändringsledning och att vi tar vara på människor förmåga att utvecklas.

Bengt Göran avslutar med några ord om värderingar:

– Viktiga parametrar för framgångsrika företag är att de bygger in miljöfrågor, jämlikhet och mångfald i sina processer. Det kommer att kosta pengar att inte bry sig om detta.

Text: Fredrik Dhejne

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Dhejne

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor