European Media Partner

Viktiga initiativ för minskat matsvinn 


Företag i branschen sluter upp för att minska matsvinnet. Två av dem är Multivac och Bergendahls Food som har inlett ett lyckat samarbete med nya förpackningslösningar.

Med de nya förpackningarna har vi minskat vårt matsvinn med 520 ton!

Varje år slängs cirka 1,3 miljoner ton mat i Sverige och matsvinnet från svenska hushåll står för 500 000 ton växthusgas. Det är ungefär lika mycket som 200 000 bilar släpper ut per år. För att förändra de här siffrorna, dess påverkan på miljön och öka medvetandet hos konsumenter finns flera initiativ i rullning. Ett av dem är stoppamatsvinnet.nu, en kampanj som startades av Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket som snabbt spred sig via sociala medier.

Hållbarhet och miljötänk har på kort tid blivit allt mer viktigt för svenska matvarukedjor.

Coop-koncernen har vunnit titeln Sveriges mest hållbara varumärke två år i rad och är branschbäst 2019 enligt Sustainable Brand Index.

ICA-gruppen har tagit ansvar genom att bland annat lansera en vattensmart receptserie, där råvarorna är framtagna och tillagade på ett sätt som sparar vatten för så väl producenten och konsumenten.

Tillsammans med förpackningstillverkaren Multivac har Bergendahls Food inlett ett omfattande samarbete under 2018 för minskat matsvinn.
– Investeringen byggde på att göra en förändring på köttet.
Vi är den enda kedjan som styckar och packar allt kött på plats i våra butiker och man kan säga att vi har 43 fabriker i form av City Gross-butiker, säger Tobias Härle, kategorichef för kött hos Bergendahls.

Att bygga om 43 köttavdelningar har varit en stor omställning, att utbilda personalen och sedan få igång driften är inget som görs i en handvändning, menar Tobias Härle. Men det har slagit väl ut, något som inte minst resultaten visar.
– Tack vare de nya förpackningarna har vi minskat vårt svinn på kött med 63 procent, motsvarande 520 ton minskat matsvinn! Det är otroligt bra siffror och att vi sedan gör det så fort, under ett år, är riktigt imponerande där våra kunniga köttmästare gjort ett fantastiskt jobb, säger Tobias Härle.

I förpackningsindustrin gör man mycket för att hitta nya, innovativa lösningar – inte minst för livsmedelsindustrin. Det kan Artaplast, som vill minska matsvinnet och BK Pac som vill förlänga hållbarheten på livsmedel, gå i god för.

Försäljningschef Stefan Karlsson på Multivac AB förklarar att man ökar hållbarheten markant genom den här typen av förpackningar.
– Förpackningstekniken som sådan kallas för skinpack. Det innebär att du vakuumförpackar köttet så att det inte får någon syretillsättning och risken för tillväxt av bakteriefloran minimeras, säger Stefan Karlsson.


I dag har hållbarheten på City Gross kött ökat från fyra till 14–16 dagar beroende på vilket kött det handlar om.
– Nu får också konsumenterna lättare att hantera matsvinnet. När kunden köper hem till exempel färs så behöver den inte äta upp den samma dag, utan kan förvara den i kyl eller frys, säger Tobias Härle.

Stefan Karlsson fyller i:
– Hållbarheten i frysen är även betydligt längre om du lägger förpackningen där. Ytterligare en positiv effekt med våra förpackningar är att nötköttet fortsätter att möras och bara blir bättre och bättre på grund av vakuumförpackning, säger Stefan Karlsson.

Förhoppningen är att matsvinnet i butikerna ska fortsätta minska med tiden när rutiner och produktionsplanering blir ännu bättre. 

Dela artikeln

Journalist

Emma D Markovic

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor