European Media Partner

Vill du påverka framtidens stålindustri? 


Svensk stålindustri söker kompetens från nyexaminerade ingenjörer och yrkeshögskoleutbildade praktiker som vill vara med och hjälpa branschen bygga ett mer hållbart samhälle. Branschorganisationen Jernkontoret ser att någonting måste förändras i synen på akademiska och praktiska utbildningar. 

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Tillsammans tillvaratar de den svenska stålindustrins intressen – bland annat genom att främja att branschen ska säkra kompetensförsörjningen.


Det är nämligen viktigt för stålindustrin att hitta rätt medarbetare med rätt kompetens. Men små barnkullar, ökad konkurrens och ett minskat teknikintresse gör det svårt, menar Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

– Framför allt ser vi att det finns en utmaning i att lärosäten tenderar att göra vissa utbildningar mer akademiska än de behöver vara, på bekostnad av studenternas yrkeskunskaper vilket kan få stora konsekvenser. Jag tror att ingenjörsutbildningar i allmänhet behöver mer yrkesorienterat innehåll. Dessutom behöver vi uppvärdera den praktiska kunskap som yrkeshögskolan levererar. Särskilt i tider när samhället är sårbart och behöver ställa om, då behövs rätt människor och rätt kompetenser på rätt plats.


Jernkontoret arbetar löpande för att stödja utvecklingen inom branschen. Bland annat genom Bergskolan i Filipstad, industrins egen skola som har funnits sedan 1830. Här kan man studera fyra yrkeshögskoleutbildningar inom berg- och metallindustrin.
– Vi riktar in oss mot viktiga basnäringar för svensk industri, som stål- och bergsindustrin.
Bergsskolan har fått en nystart och på kort tid har 122 företag i hela landet lovat praktikplatser till studenterna. Det visar att det finns ett stort intresse från företagen – och att det finns ett behov av de kompetenser som studenterna tillgodogör sig.


Som medarbetare i framtidens stålindustri finns det många spännande utmaningar att ta tag i. Bland annat i arbetet att göra Sveriges stålindustri mer hållbar. Det är ett arbete som i hög grad redan pågår, men där det finns mycket kvar att göra.

– Det är populärt att prata om hållbarhet, svårare att implementera det i praktiken. Likväl är det ett viktigt arbete som vi måste göra, förmodligen det viktigaste. Det kommer stärka vår industri, skapa samhällsnytta och leda världens stålindustri i en mer hållbar riktning. Men arbetet kräver att industrin attraherar medarbetare med rätt kompetens och som vill vara med och utveckla stålindustrins processer och våra viktiga produkter. Vi behöver mer än hjälp med det vi redan gör, vi vill ta del av nya, banbrytande idéer och tankar. För en sak är säker: Om vi kan tänka tanken, så kan vi genomföra det, avslutar Gert.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor