European Media Partner

Wallenstam ser en ljus framtid för hyresrätter


Hans Wallenstam tror att efterfrågan på hyresrätter kommer att växa markant de närmsta åren. I takt med att fler föredrar att hyra sin bostad ställs samtidigt högre krav på tillväxt och hållbarhet i både nya och befintliga objekt.

Det finns ett skriande behov av nya hyresrätter och jag anser att det inte kan byggas tillräckligt många.

Bostadsbranschen ser ut att gå emot ett paradigmskifte inom de närmsta åren och den under många år eftertraktade bostadsrätten ser ut att få konkurrens av hyresrätten som blir allt mer eftertraktad, framför allt i de svenska storstäderna.

Ett generationsskifte och nya trender i hur människor vill bo kombinerat med amorteringskrav, anslutningskrav och överlag tuffare tag från bankerna är några av orsakerna som tros ligga bakom förändringen enligt fastighetsförvaltaren Wallenstams VD Hans Wallenstam.

– Hyresrätten har varit lite i skymundan jämfört med bostadsrätten det senaste decenniet. Men bostadsvärdet kommer att stanna av på bostadsmarknaden fram över och bostadsköerna kommer inte bli mindre. Det gör att folk kommer vilja hyra i större utsträckning. Så populär som hyresrätten är och kommer att bli har vi nog inte sett på många år. Det är en tendens i hela samhället, att man delar och hyr och inte måste äga, säger Hans Wallenstam och fortsätter;

– Man hyr en lägenhet och då vet man vad man får. Man kan flytta, ha andra möjligheter och man vill inte knyta upp sig på samma sätt.

Effekten av detta kommer bli att bostadsrättsmarknaden stannar av en aning. Dessutom kommer färre bostadsprojekt att påbörjas, framför allt kommer mindre byggföretag att bli mer försiktiga med att starta igång nya projekt, menar Hans. I storstäder och centralorter kommer bostadsrätten fortfarande stå stark. Men i kranskommunerna kommer utvecklingen visa på motsatsen.

– Bostadsrätten är lite känslig. Stadskärnan kommer alltid att vara attraktiv och ringarna runt omkring kommer påverkas.

Om marknaden för bostadsrätter klingar av ställs allt högre krav på en tillgänglig marknad för hyresrätter. Då är det viktigt att kommuner och stadsarkitekter är med på tåget och ser till att bland annat kommunikationsmöjligheterna är uppdaterade för att hålla stadskärnan attraktiv.

– Det gäller att man satsar på kollektivtrafiken och ser till att den fungerar. Detsamma gäller bil- och cykeltrafiken. Att det finns en bra kommunikation och att det blir smidigt för alla medborgare.

Dessutom måste det fortsättas att byggas fler hyresrätter för att möta det ökade behovet.

– Det finns ett skriande behov av nya hyresrätter och jag anser att det inte kan byggas tillräckligt många. Jag hoppas och tror att politikerna tar det på allvar och skapar de förutsättningar som behövs.

I samband med att produktionen av hyresrätter måste öka ställs samtidigt högre krav på att branschen bygger hållbart och anpassar de hyresrätter som redan finns efter hållbara direktiv.

– På Wallenstam bygger vi på ett sådant sätt att vi skapar en affär i förvaltningen. Kan vi bygga så att vi inte har så hög drift så påverkar det oss positivt. Att bygga på ett sätt så att vi drar mindre energi och vatten ligger i vår affärsidé. Den stora utmaningen för branschen ligger i det befintliga beståndet, det som redan finns som ofta är energislukare. Där får man jobba med energieffektivisering på alla sätt.

Själv tar han upp ett exempel som det egna bolaget jobbade med på Avenyn i Göteborg för ett par år sedan. Ett helt kvarter på avenyn tömdes och fjärrvärmen byttes ut mot bergvärme, vilket resulterade i att man borrade ett 30-tal djupa hål mitt inne i stan. Bergvärmen används i dag i kombination med luftvärmepumpar som drivs av vindkraftsel. Satsningen gjorde att kvarteret blev helt co2-neutral. Wallenstam fick visserligen lägga stora resurser på arbetet men ser det som en långsiktigt lönsam affär.

– Vi lägger ner väldigt stora resurser på det. Men det är lönsamt på lång sikt för affärerna och för miljön gör det skillnad direkt. Man har inget val, vi måste göra den typen av anpassningar när det kommer till miljön.

Text: Emelie Andir

Fakta

Namn: Hans Wallenstam

Ålder: 58

Bor: Mölnlycke

Aktuell: Huvudägare och VD för Wallenstam AB

Dela artikeln

Journalist

Emelie Andir

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor