European Media Partner

YH gör dig attraktiv på arbetsmarknaden


Av alla som studerar på yrkeshögskolan (YH) får cirka 90 procent ett jobb kort efter examen. Ett skäl är att arbetslivet alltid är en aktiv part i de utbildningar som ges, vilket ger korta kontaktvägar till potentiella arbetsgivare samt en matchning mot aktuella kompetensbehov. 

Det är främst inom områdena samhällsbyggnad, teknik och IT som den största efterfrågan finns.

Genom yrkeshögskolorna har studenter möjlighet att gå en eftergymnasial utbildning där man kombinerar teori med praktik, allt i nära samarbete med arbetslivet. Skolan har tillsammans med aktörer för arbetslivet ansvar för att planera och genomföra utbildningarna – för att ge studenterna aktuell yrkeskunskap.

Det finns många specialiserade yrkeshögskolor i landet. EC Utbildning är specialister inom IT och ny teknik – och erbjuder utbildningar som webbdesigner, mjukvarutvecklare och specialist inom support. En annan aktör, affärshögskolan, arbetar med inriktat mot ekonomi, försäljning, inköp, marknadsföring och projektledning, både som yrkeshögskolekurser, program och företagsutbildningar.

En av de största aktörerna är TUC Yrkeshögskola som under många år erbjudit den typen av utbildningar, och som i dag växer snabbt med nya aktuella utbildningar som energiingenjör och solcellstekniker.
– För oss är YH-utbildningar vår kärnverksamhet, vilket gör att vi samlat på oss stor kunskap om och erfarenhet av just den typen av utbildning. Dessutom har vi under åren byggt ett stort nätverk ute i arbetslivet och har lätt att hitta partners till nya utbildningar, förklarar Daniel Rylander, teamledare vid TUC i Stockholm.


Tillsammans med näringslivet arbetar TUC fram nya utbildningsidéer formade efter deras kompetensbehov, oavsett om det gäller beprövade yrkesroller eller helt nya framsprungna ur ny teknik eller nya kompetenskrav. I dag bedriver de 55 yrkeshögskoleutbildningar inom många olika kompetensområden, från IT-säkerhetstekniker, fastighetsingenjör och produktionstekniker till specialistutbildade undersköterskor och tandsköterskor.
– Att våra utbildningar är så starkt kopplade till aktuella kompetensbehov hos arbetsgivarna gör naturligtvis att det blir en kort startsträcka till ett jobb. Att utbildningarna innehåller så mycket praktik innebär också att de studerande snabbt kan göra sig användbara när de får jobb. Företagen ser våra utbildningar lite som sina egna internutbildningar då de är så involverade i upplägget av dem.

Aktualiteten i de utbildningar som ges märks tydligt i de utbildningar som TUC fått beviljade för nästkommande år.
– Det är främst inom områdena samhällsbyggnad, teknik och IT som den största efterfrågan finns. Bland de som väldigt tydligt följer samhällstrenderna finns exempelvis elfordonstekniker, någon måste ju kunna laga elbilarna. En annan tidstypisk utbildning är IT-säkerhetstekniker, ju fler produkter som kopplas upp mot nätet genom IoT (Internet of Things) och digitalisering desto större blir kraven på en säker hantering av data i systemen.

Den explosionsartade ökningen av E-handeln syns även i utbildningarna, exempelvis E-commerce manager.
– Sedan finns många betydligt mer specifika utbildningar där behoven är mycket stora, som tandsköterska och medicinsk fotterapeut.

De utbildningar som TUC erbjuder kan sökas av alla, med eller utan arbetslivserfarenhet.
– En del utbildningar ställer vissa krav på förkunskaper, men de flesta är öppna för alla. Många av våra studerande har arbetat under flera år och väljer nu att starta en andra karriär i livet och lär sig ett nytt yrke hos oss.

Yrkeshögskolor som TUC möter arbetsmarknadens behov av ambitiösa människor utrustade med aktuell kompetens som flyter in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor