European Media Partner

Hur stor är lojaliteten för ditt varumärke?

Jul 1, 2019

SveMas verktyg hjälper kunder att få kontroll över sitt varumärke. Genom VarumärkesBarometern har SveMa levererat kunskap i över 30 år. Företaget levererar trygghet över tid vilket gett många nöjda och lojala kunder. På ett enkelt och lättarbetat sätt hjälper SveMa stora och små företag att maximera sina möjligheter.

IoT – vare sig du vill eller ej


Apr 1, 2019 Att den digitala utvecklingen påverkar oss alla är inget nytt. Ett avgörande steg för att vi alla bättre ska förstå och därmed acceptera en värld där det mesta är uppkopplat är att se bortom tekniken och i stället fokusera på nyttan, menar Jin Moen.

Nya och nygamla hot skärper 
krav på säkerhet

Apr 1, 2019 Efter Sovjetunionens kollaps och Berlinmurens fall tyckte många svenska beslutsfattare att skydd och säkerhet var mindre viktigt. Denna inställning är nu under omprövning. Samtidigt skapar digitaliseringen många nya möjligheter men gör oss samtidigt mer sårbara.

5G – är på G

Apr 1, 2019 I sin nya roll på Ericsson vill Erik Josefsson att mobiljätten ska bana väg för den nya 5G-utvecklingen för industrin.

– Vi ska göra skillnad på riktigt.

Den smarta staden finns redan i Helsingborg


Jan 21, 2019 Helsingborgs stad ligger långt framme när det gäller digitalisering. Tidigt var man ute med ett öppet stadsnät. Med sin satsning på en Stadshubb tar man ytterligare ett steg mot den smarta staden.

– Möjligheterna är i princip oändliga, säger Johan Nyström på Öresundskraft, som driver och är affärsansvarig för projektet som fått flera andra kommuner att hänga på.

Digitalisering med kundnyttan som drivkraft

Feb 28, 2018

Fonder är en populär sparform i Sverige och 80 procent av befolkningen har någon form av fondsparande. Kunden kan enkelt köpa och sälja fonder digitalt via banken, men hanteringen mellan banker och fondbolag är fortfarande till stor del manuell. Orsaken är att det saknas en gemensam infrastruktur likt den som finns för aktiehandel. 

Det är viktigt att ta tillvara på dold kompetens

Feb 28, 2018

Öresundsregionen står sig väl i IT-konkurrensen med många framgångsrika företag. Men himlen är inte bara ljusblå. Vid horisonten finns orors moln som stavas kompetensförsörjning.
– Branschen som helhet måste bli bättre på att hitta och ta tillvara på den kompetens som finns, men också på att upptäcka nya, dolda talanger, säger Patrik Duckert.

GDPR kan utvecklas till en förtroendeskapande resurs för företag

Feb 28, 2018

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som ska börja tillämpas i maj 2018, är en lagändring som berör såväl stora som små företag som hanterar någon form av personuppgifter. Om GDPR hanteras på ett strategiskt smart sätt kan det utvecklas till en värdefull tillgång, inte minst eftersom hanteringen av personuppgifter på senare år har blivit en allt viktigare faktor för att etablera förtroende mellan kund och leverantör.

Dan Olofsson: Digitalisering är en möjlighet

Feb 28, 2018

Digitaliseringen har gått från att vara ett sätt att administrera något till att vara en del av det mesta. Inte i någon bransch kan man göra anspråk på ledarskap utan att offensivt finna digitala lösningar som flyttar fram positionerna. 

IUC Syd arbetar för industrins utveckling och konkurrenskraft

Feb 28, 2018

Svensk industri står inför stora utmaningar men också möjligheter. Det handlar om allt från digitalisering till nya affärsmodeller men också hur man når ut till nya kunder runt om i världen. IUC Syd uppgift är att fungera som en utvecklingspartner och mötesplats för industriell utveckling och tillväxt med främst små och medelstora företag i fokus.

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor