Weekly News

Digitalisering med kundnyttan som drivkraft

Feb 28, 2018

Fonder är en populär sparform i Sverige och 80 procent av befolkningen har någon form av fondsparande. Kunden kan enkelt köpa och sälja fonder digitalt via banken, men hanteringen mellan banker och fondbolag är fortfarande till stor del manuell. Orsaken är att det saknas en gemensam infrastruktur likt den som finns för aktiehandel. 

Det är viktigt att ta tillvara på dold kompetens

Feb 28, 2018

Öresundsregionen står sig väl i IT-konkurrensen med många framgångsrika företag. Men himlen är inte bara ljusblå. Vid horisonten finns orors moln som stavas kompetensförsörjning.
– Branschen som helhet måste bli bättre på att hitta och ta tillvara på den kompetens som finns, men också på att upptäcka nya, dolda talanger, säger Patrik Duckert.

GDPR kan utvecklas till en förtroendeskapande resurs för företag

Feb 28, 2018

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som ska börja tillämpas i maj 2018, är en lagändring som berör såväl stora som små företag som hanterar någon form av personuppgifter. Om GDPR hanteras på ett strategiskt smart sätt kan det utvecklas till en värdefull tillgång, inte minst eftersom hanteringen av personuppgifter på senare år har blivit en allt viktigare faktor för att etablera förtroende mellan kund och leverantör.

Dan Olofsson: Digitalisering är en möjlighet

Feb 28, 2018

Digitaliseringen har gått från att vara ett sätt att administrera något till att vara en del av det mesta. Inte i någon bransch kan man göra anspråk på ledarskap utan att offensivt finna digitala lösningar som flyttar fram positionerna. 

IUC Syd arbetar för industrins utveckling och konkurrenskraft

Feb 28, 2018

Svensk industri står inför stora utmaningar men också möjligheter. Det handlar om allt från digitalisering till nya affärsmodeller men också hur man når ut till nya kunder runt om i världen. IUC Syd uppgift är att fungera som en utvecklingspartner och mötesplats för industriell utveckling och tillväxt med främst små och medelstora företag i fokus.

European Media Partner

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på sex olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor