European Media Partner

Energiöverenskkommelsen kan förändra mycket 


Nov 29, 2018 Energiöverenskommelsen 2016 måste ses som en historisk politisk händelse. Även om moderaten Lars Hjälmered är tydlig med att mycket arbete kvarstår, är han nöjd med att man nu lagt grunderna för ett långsiktigt och blocköverskridande arbete framöver.

Fokus på E-mobility


Nov 29, 2018
1. Vilken är en största utmaning i dag?
2. Hur kommer E-mobility-branschen utvecklas under en 5-årsperiod?
3. Vad krävs för att fler ska välja el-fordon?
4. Vad gör ni?

Utvecklingen av solenergi går framåt


Nov 29, 2018 Efter en sommar som den vi just upplevt känns diskussionen om solenergi ytterst relevant. Då blir det än mer tydligt att solenergin utgör en viktig del i den stora energiomställningen som ska vara genomförd 2040 – då all energi ska vara förnybar.

Energigas är en viktig del av omställningen


Nov 29, 2018 Energigas Sverige är en liten branschorganisation med en stor uppgift. Den svenska energiomställningen kräver omfattande insatser och där utgör energigasen en viktig del, enligt Maria Malmkvist, VD för Energigas Sverige.

Uppvärmningssystem är lösningen


Nov 29, 2018 Vilken typ av värmekälla ska man välja när man ska installera nytt? Vad finns det för alternativ och hur miljövänliga är de olika systemen? Frågetecknen är många – här rätar vi ut några av dem.

Solelenergi blir mer och mer populärt


Nov 29, 2018 Solel växer lavinartat i Sverige i dag. Både klimatdebatten, viljan att spara pengar och känslan av att vara oberoende lockar allt fler till branschen. Solelgrossisten satsar dock på en annorlunda väg. Målet är att bli installatörernas leverantör.

Säker digitalisering av elnätet


Nov 29, 2018 I de flesta sammanhang nämns stormen Gudrun 2005 med avmätt avsky, men inget ont som inte har något gott med sig. Det Lundabaserade teknikföretaget dLaboratory startades nämligen för att undvika en upprepning av den oreda på elnätet som Gudrun ställde till med.

Medvind för vindkraftbranschen


Nov 29, 2018 För bara några år sedan var det kris i vindkraftbranschen. Men nu har vinden bokstavligt talat vänt och det finns ett stort intresse att investera i vinkraft.

Gå in och äg! 


Nov 29, 2018 Bara tre procent av riskkapitalet, tio av DI:s Gasellföretag samt sex procent av VD-posterna… Hur kan vi inspirera fler kvinnor att grunda, äga och driva större företag?

Ibrahim Baylan är optimistisk om framtiden

Sep 28, 2018 Ibrahim Baylan är optimistisk om framtiden. Klimatutmaningen blev ett av huvudområdena i höstens val och även om det egentligen rör de flesta valfrågor så hamnade Ibrahim Baylan (S) som energi- och samordningsminister mitt i debatten. Här ger hans sin syn på vad som har hänt och vad som bör hända.

Ett fossilfritt samhälle är nära

Sep 28, 2018 Ett fossilfritt samhälle är nära. Vägen till ett fossilfritt samhälle handlar mycket om inställning och omställning. Vi ska ställa mycket högre krav på miljöarbetet, säger Stefan Henningsson.

Svensk energieffektivisering i topp!

Sep 28, 2018 Svensk energieffektivisering i topp! Sverige är bra på energieffektivisering, men kan ännu bättre. Det finns fortfarande en stor potential som skulle gynna både de enskilda företagen och samhället i stort.

Sverige är världsledande på biogas

Jun 21, 2018

Biogas är en förnybar energikälla med flera nyckelfunktioner i framtidens samhälle. I ett globalt perspektiv är marknaden för biogasteknik nästintill oändlig. Tekniken är den perfekta pusselbiten i en värld som vill fasa ut fossila bränslen och där mängden avfall ständigt ökar. Samtidigt som den svenska biogasmodellen nu erövrar världen satsar regeringen på fortsatt utveckling.

Stamnätet byggs ut och moderniseras för att trygga framtidens elförsörjning


Jun 12, 2018 Stamnätet för el är en viktig grundläggande förutsättning för att trygga den svenska energiförsörjningen. Stamnätet behöver ständigt byggas ut och moderniseras för att kunna möta upp till framtidens krav. De kommande åren ökar svenska kraftnät, som har systemansvaret för det svenska elsystemet, sin investeringstakt.

Den svenska biogasanvändningen kan mångdubblas framöver


Jun 12, 2018 Biogas utgör en viktig pusselbit för att Sverige ska nå sina generella hållbarhetsmål. Ökad produktion och användning av biogas och biogödsel behövs i det hållbara samhället, men hittills saknas en nationell långsiktig biogasstrategi som stakar ut riktningen. Branschorganisationen Energigas Sverige har därför lag fram ett förslag på en nationell strategi för just biogas.

Framtidens elkraftbransch präglas av snabba förändringar


Jun 12, 2018 Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor som funnits sedan 2005 och de senaste åren har dubblerat antalet partnerföretag, som i dagsläget uppgår till ett sextiotal. I drygt tio år har Power Circles verksamhet koncentreras kring el, elnät och elektrifieringen av framtidens transportsystem.

Solenergi- ett energislag med framtiden för sig


Jun 11, 2018 Andelen producerad solenergi i Sverige har de senaste fem åren ökat med mellan femtio och hundra procent per år. Flera faktorer talar för att solenergi är ett energislag som kommer att fortsätta växa. Ett höjt statligt stöd för privatpersoner, mer kostnadseffektiv teknik och en möjlighet att delvis kunna producera sin egen el talar för solenergins framtid.

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor