European Media Partner

Kompetensutvecklingsprojekt för att stötta den viktiga besöksnäringen

Jul 13, 2020

Hotell- och restaurangfacket (HRF) har fått pengar från Europeiska socialfonden (ESF) för att leda ett treårigt projekt i Småland, på Öland och Gotland som går under namnet ”En värld av möjligheter”. Utifrån branschens och de deltagande företagens behov har HRF tagit fram och erbjudit anställda på hotell- och restaurang kurser i Service och bemötande, Arbetsledning och ledarskap, Specialiserad matlagning för vegetarisk mat, Hur kombinera mat och dryck samt Yrkessvenska för hotellstäd, som i dagens läge nått över flera hundra deltagare. Projektet genomför även valideringar av kockar, servering, konferens och reception för att kunna erbjuda certifieringar till anställda om att de uppfyller kompetensen enligt branschens krav. Det tredje konceptet i projektet är informationsevent och samordningsevent där projektet samarbetar med Visita, regioner, företagsnätverk, andra projekt, destinationer, turistorganisationer med flera. Dessa event har nått flera hundra lokala företag och andra viktiga aktörer i olika städer. Samtidigt är projektet aktivt i befintliga branschråd och är med och initierar nya branschråd för besöksnäringen för att syftet med projektet ska upprätthållas även efter att det tagit slut. Också denna samverkan är nu viktigare än någonsin för att få näringen att blomstra igen. Visita, regionerna Kalmar och Gotland samt LO sitter med i projektets styrgrupp. 

Helhetsgrepp för bredare målgrupper


Apr 29, 2019 När man bygger en ny stadsdel är det viktigt att man kan se till helheten och tidigt planera för både välfärdsutbud och offentliga mötesplatser. Med sin breda kompetens kan arkitekter med fördel tas in tidigare än vad som sker i dag och höja kvaliteten på områdesplaneringen.

Hon brinner för förändringen 


Apr 29, 2019 Byggbranschen befinner sig i en ständig förändring, det är det inte tu talt om. Förändringarna kommer sig av pågående utveckling inom en rad områden, från digitala verktyg och kommunikation till hållbarhet och miljötänk.

Framtidens attraktiva boende baseras på delningsekonomi och flexibla lösningar

Jun 28, 2018

Merparten av alla nyproducerade bostäder som byggs i Sverige i dag vänder sig till barnfamiljer, kapitalstarka eller seniorer utan barn. Samtidigt är nyproduktionshyrorna på en nivå som många inte har råd med. Framtidens bostadskoncept som är attraktivt och tillgängligt för många baseras därför på effektivt industriellt byggande, smarta delningslösningar, flexibla utrymmen och en utformning som främjar social gemenskap. 

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor