European Media Partner

Helhetsgrepp för bredare målgrupper


Apr 29, 2019 När man bygger en ny stadsdel är det viktigt att man kan se till helheten och tidigt planera för både välfärdsutbud och offentliga mötesplatser. Med sin breda kompetens kan arkitekter med fördel tas in tidigare än vad som sker i dag och höja kvaliteten på områdesplaneringen.

Hon brinner för förändringen 


Apr 29, 2019 Byggbranschen befinner sig i en ständig förändring, det är det inte tu talt om. Förändringarna kommer sig av pågående utveckling inom en rad områden, från digitala verktyg och kommunikation till hållbarhet och miljötänk.

Framtidens attraktiva boende baseras på delningsekonomi och flexibla lösningar

Jun 28, 2018

Merparten av alla nyproducerade bostäder som byggs i Sverige i dag vänder sig till barnfamiljer, kapitalstarka eller seniorer utan barn. Samtidigt är nyproduktionshyrorna på en nivå som många inte har råd med. Framtidens bostadskoncept som är attraktivt och tillgängligt för många baseras därför på effektivt industriellt byggande, smarta delningslösningar, flexibla utrymmen och en utformning som främjar social gemenskap. 

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor