European Media Partner

E-hälsa på god väg förändra vården i grunden

Jun 28, 2018 Om sju år ska Sverige vara världsledande på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården. Syftet är att främja jämlik hälsa, delaktighet och ta till vara på enskildas resurser.

Enkelt uttryckt – Sverige ska vara bäst på e-hälsa.

För dålig kompetens inom äldreomsorgen

Jun 20, 2018 Tyvärr finns det stora brister i både utbildning och kompetens inom äldreomsorgen. Att kunna ta hand om multisjuka äldre är den viktigaste utmaningen i dag, menar Yngve Gustafson.

E-läkemedelssystem höjer patientsäkerheten i Mora

Jun 20, 2018 Patientsäkerheten kommer i första hand inom sjukvården i Mora Kommun. Sedan man övergick till e-läkemedelshantering har stora vinster kunnat göras inom detta område och som bonus har även andra områden påverkats positivt.

Regeringen satsar på vården

Jun 20, 2018 Regeringen har i vårbudgeten skjutit till mer än 13 miljarder kronor till landstingen och vården, vilket enligt socialminister Annika Strandhäll är det största resurstillskottet till vården i modern tid.

Kontaktsjuksköterskan - En trygg hand under cancerbehandlingen

Feb 28, 2018

Kontaktsjuksköterskan är patientens öga och öra vid alla viktiga möten med vården och den varma handen att hålla i när livsmodet sviker. Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, och Prostatacancerförbundet kräver krafttag för att alla regioner ska uppfylla målet i den nationella cancerstrategin – att alla cancerpatienter ska erbjudas en namngiven kontaktsjuksköterska som ska finnas där genom hela vårdkedjan. 

Var ligger Sveriges bästa sjukhus?

Feb 28, 2018

Norrlands universitetssjukhus, Nus, i Umeå är Sveriges bästa sjukhus. 150 parametrar har jämförts och när dessa vägts samman hamnar Nus överst. Dessutom har Nus Sveriges mest nöjda patienter.

E-hälsoarbetet kräver gemensam standardiserad dokumentation för att lyckas

Feb 27, 2018

Digitaliseringen av svensk hälso- och sjukvård – e-hälsa – är viktigt för Svenska Läkare-sällskapet. Rätt utformad kommer e-hälsa att både underlätta och förbättra vården. Svenska Läkaresällskapet vill bidra med professionens synpunkter på hur digitaliseringen ska utformas, för att dess möjligheter att förenkla och effektivisera ska tas tillvara. 

Digitaliseringen i vården ställer nya krav på säkerhet

Feb 27, 2018

Digitaliseringen av vården innebär både möjligheter och risker och det är viktigt att vi hanterar båda dessa sidor på ett seriöst sätt och i ett sammanhang. Samtidigt som arbetet intensifieras för att dra nytta av vårdens digitalisering måste den personliga integriteten säkerställas och medborgarna förtroende upprätthållas. Det säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Inför valet 2018: Makthavarna står till svar om vården

Feb 27, 2018

Valåret 2018 är i full gång. Makthavare och oppositionen slipar sina argument för en rafflande valrörelse. En av de viktigaste frågorna inför valet rör sjukvården utveckling. 
Vi ställde samtliga partier mot väggen – för att veta hur de tänker utveckla svensk sjukvård. 

Per Holknekt talar ut

Feb 27, 2018

Om någon åkt berg-och-dal-bana genom livet, så är det Per Holknekt. Från hyllad modeskapare till ett liv på gatan. En man som alltid rest sig på tio och i dag trivs med tillvaron som småbarnspappa.

Sverige och Finland i unikt sjukvårdssamarbete

Feb 27, 2018

Möjligheten för nyutexaminerade svenska läkare att göra sin AT-tjänst och sedan sin ST-utbildning på Åland har visat sig lyckosam och framgångsrik. Men på himlen finns orosmoln för att samarbetet kan får ett oönskat slut.

Bäst i världen på e-hälsa år 2025

Feb 27, 2018

SKL – Sveriges Kommuner och Landsting – arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Med målet om att bli bäst i världen på att använda e-hälsans möjligheter till år 2025, är siktet inställt på framtidens digitalisering. Programansvarige Patrik Sundström om framtidsvisioner och utmaningarna som väntar på vägen.

Så utbildas framtidens sjukvård

Feb 27, 2018

Behovet av vårdpersonal är stort. Det gäller inte minst undersköterskor och vårdbiträden. Hermods är en av flera fristående aktörer som utbildar inom vård och omsorgsyrken.

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor