European Media Partner

Forskning på toppnivå stärker konkurrenskraft

Feb 8, 2018

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. Två helt olika projekt handlar om forskning kring cancer och cellulosabaserade energilagrings­system.

Framtidens virtuella hälsorum

Feb 8, 2018

Bäst i världen på glesbygdsmedicin. Peter Berggren och Björn-Erik Erlandsson om framtidens utmaningar i att förädla ett medicinskt fenomen och att förvalta de virtuella hälsorummens många fördelar.

Life Sicence ska rädda svensk sjukvård

Feb 8, 2018

Life Science-sektorn har såväl en stark tradition som stor betydelse för svenskt näringsliv och omfattar tre huvudsakliga delar; läkemedels-, medicinteknik- och bioteknikföretag. Gemensamt för företagen i sektorn är stark forskningsanknytning och behovet av ett nära samarbete med hälso- och sjukvården. Med andra ord är det en lika komplex som spännande och betydelsefull bransch och dess fortsatta utveckling påverkar de flesta av oss.

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på sex olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor