Weekly News

Tydlig kommunikation säljer


Feb 26, 2019 Om kunden inte förstår nyttan med den produkt man vill sälja, eller i värsta fall inte ens känner till den, så säljer man ingenting. Därför är genomtänkt kommunikation avgörande för ett företags försäljning och lönsamhet.

Kungen av Öresund


Feb 26, 2019 Daniel Svärd leder spelutvecklingsbolaget Kings södra landfäste i Malmö. Målet är att vara en modern arbetsplats där alla får plats samtidigt som var och en ges mycket ansvar. I en sådan miljö flödar kreativiteten och nya framgångsrika spel skapas.

Gratis el lockar allt fler


Feb 26, 2019 Intresset för solenergi växer snabbt. Det märks inte minst på att fler solceller syns på både villatak, ladugårdar och industrier. Och intresset förväntas vara fortsatt stort många år fram över.

Mjölby välkomnar näringslivet


Nov 29, 2018 Mjölby kommun i Östergötland lockar både tillverkningsindustri och livsmedelsindustri. Dag Segrell är kommundirektör i Mjölby och menar att det är kommunens geografiska läge som gör den attraktiv. 

European Media Partner

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på sex olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor