European Media Partner

Thomas Eneroth går som på räls

Jun 25, 2019 Nu sätts flera stora underhållsprojekt för järnvägen igång som ett resultat av den nya infrastrukturplanen. Den innebär en investeringsökning på 47 procent för drift och underhåll av järnvägen jämfört med föregående plan, vilket gläder Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

SKL ser potential i nyanlända

Jun 25, 2019 I landets kommuner och regioner finns många intressanta arbetsuppgifter och i kombination med stora rekryteringsbehov skapas stora möjligheter för den som tar klivet dit. Men utmaningar finns fortfarande.

Tydlig kommunikation säljer


Feb 26, 2019 Om kunden inte förstår nyttan med den produkt man vill sälja, eller i värsta fall inte ens känner till den, så säljer man ingenting. Därför är genomtänkt kommunikation avgörande för ett företags försäljning och lönsamhet.

Kungen av Öresund


Feb 26, 2019 Daniel Svärd leder spelutvecklingsbolaget Kings södra landfäste i Malmö. Målet är att vara en modern arbetsplats där alla får plats samtidigt som var och en ges mycket ansvar. I en sådan miljö flödar kreativiteten och nya framgångsrika spel skapas.

Gratis el lockar allt fler


Feb 26, 2019 Intresset för solenergi växer snabbt. Det märks inte minst på att fler solceller syns på både villatak, ladugårdar och industrier. Och intresset förväntas vara fortsatt stort många år fram över.

Mjölby välkomnar näringslivet


Nov 29, 2018 Mjölby kommun i Östergötland lockar både tillverkningsindustri och livsmedelsindustri. Dag Segrell är kommundirektör i Mjölby och menar att det är kommunens geografiska läge som gör den attraktiv. 

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor