European Media Partner

Vi behöver en fullt utbyggd primärvård

Jul 12, 2019

För att den svenska sjukvården ska fungera på ett tillfredställande sätt behöver den primärvårdsreform som alla är överens om genomföras. Det skulle öka tillgängligheten till vården, minska långa köer och ge varje medborgare en ”egen” läkare.

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel

Jul 3, 2019

Behovet av läkemedel som motverkar metastaser är mycket stort.

Nya läkemedel mot Diabetes typ 2


Mar 29, 2019 Diabetes typ 2 är en av de stora folksjukdomarna i Sverige och världen. Men nya läkemedel ger en bättre och mer effektiv behandling med mindre risk att patienterna ska drabbas av följdsjukdomar som exempelvis hjärt-kärlsjukdom.

Utvecklingen inom läkemedel går framåt


Mar 29, 2019 Sverige fortsätter utveckla sin position inom Life Science och Anders Blanck, VD för Läkemedelsindustriföreningen (LIF) blickar mot 2019 med förhoppningar om en ny strategi som driver på viktiga frågor, så att besluten verkligen fattas.

Botemedel mot Alzheimers nu nära


Mar 29, 2019 Lars Lannfelt har forskat om Alzheimers sjukdom under mer än 25 års tid. Tack vare en arktisk mutation är framtidsutsikterna så goda att ett botemedel mot Alzheimers sjukdom inte tycks vara långt borta.

Den ständiga kampen för en säker vård


Mar 29, 2019 Vårdtider förlängs, patienter får skador och sjukhusens utgifter höjs. Men hur ser arbetet ut för att minska felbehandlingarna i Sverige? Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen berättar om myndighetens arbete för att främja patientsäkerheten.

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor