European Media Partner

Vi behöver en fullt utbyggd primärvård

Jul 12, 2019

För att den svenska sjukvården ska fungera på ett tillfredställande sätt behöver den primärvårdsreform som alla är överens om genomföras. Det skulle öka tillgängligheten till vården, minska långa köer och ge varje medborgare en ”egen” läkare.

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel

Jul 3, 2019

Behovet av läkemedel som motverkar metastaser är mycket stort.

Nya läkemedel mot Diabetes typ 2


Mar 29, 2019 Diabetes typ 2 är en av de stora folksjukdomarna i Sverige och världen. Men nya läkemedel ger en bättre och mer effektiv behandling med mindre risk att patienterna ska drabbas av följdsjukdomar som exempelvis hjärt-kärlsjukdom.

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor