European Media Partner

Värderingar viktigare än teknik


Apr 1, 2019 Vi befinner oss mitt uppe i en digitalisering som påverkar hela samhället och inte minst industrin och näringslivet brett. Men Bengt Göran Kangas, Sverigechef på IT-leverantören Evry, vill hellre tala om värderingar än teknik.

Den som är bäst på logistik 
har ett kommersiellt försprång

Oct 18, 2018 Logistikens roll i samhället blir bara viktigare och viktigare i en värld som är allt mer global. När tidigare kvalitet och pris avgjorde, är snabba transporter och säkra leveranser bland de viktigaste konkurrensmedlen i dag. Samtidigt får logistiken en allt viktigare roll inom helt nya sektorer – exempelvis inom sjukvården.

Är omnikanal framtidens handelsverktyg?

Oct 18, 2018 Några av oss har kanske hört talas om omnikanal, få vet vad det egentligen är och ännu färre vet hur man framgångsrikt ska använda det. Peter Alvmo, lösningsexpert på SAP, förklarar varför omnikanal är framtidens handelsverktyg. 


Sportamore vill bygga systemet runt kunden


Oct 18, 2018 Sportamore, som grundades 2010, är en av Sveriges största sportbutiker på nätet. 2017 hade företaget en omsättning på 760 miljoner kronor och VD Johan Ryding förutspår att försäljningen av sport- och fritidsutrustning på nätet kommer att växa med 150 procent de kommande fem åren.

Trucken tar täten i logistiken

Oct 18, 2018 Precis som så många andra branscher påverkas materialhanteringsbranschen av samhällets snabba utveckling. Men enligt Toyota Material Handling Swedens VD Henric Hasth står man väl rustande för framtiden.

Konsumtionen är boven när avfallet ökar

Sep 28, 2018 Konsumtionen är boven när avfallet ökar. Vi har gått från ett slit- och slängsamhälle till ett köp- och slängsamhälle. Och att producera allt som vi snart slänger kostar stora resurser i form av råvaror, energi och transporter.

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor