European Media Partner

Heavy Duty wellpapp – mångsidigt och hållbart förpackningsmaterial 


Jan 21, 2019 I modern logistik är förpackningar mycket viktiga. De ska uppfylla flera krav: låg kostnad, låg vikt, tillräcklig styrka för att skydda godset och tåla en tuff hantering. Samtidigt blir det allt viktigare att utveckla miljövänligare förpackningar och hållbara logistiklösningar. Där har wellpappen sin givna plats, menar Arne Hammer VD på FARUSA Emballage AB.

Golvet som inte spricker revolutionerar branschen


Jan 21, 2019 Företaget Teqton har utvecklat ett betonggolv med helt unika egenskaper, speciellt framtagna för lager- och logistikfastigheter och industrier med höga krav på helt plana ytor och fast hållbarhet. Resultatet blir ett golv som inte spricker, trots avsaknad av fogar och etappskarvar.

Skåne är en viktig logistisk knutpunkt

Feb 28, 2018

Skånes strategiska placering leder till ett ökat kapacitetsbehov vad gäller logistikflöden. Landskapets placering är optimalt för uppgiften – och det växer så det knakar just nu. Landskapet har blivit en viktig logistisk knutpunkt. 

Logistiskt nav växer fram i Strängnäs

Feb 28, 2018

Strängnäs ligger mitt i expansiva Mälardalen. Det är också ett av huvudskälen till att många företag väljer att etablera sig här när man letar effektiva logistiklösningar.

Så bygger vi Sverige starkt och hållbart för framtiden

Feb 28, 2018

Sverige är ett exportberoende land med stark industri, men också ett land med långa avstånd. En fungerande infrastruktur och transportsystem som går att lita på är därför avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Att kunna ta sig till jobbet på morgonen, att det finns varor i butiken när vi ska handla och att vi kan resa över hela landet för att träffa släkt och vänner är viktigt för både ditt och mitt vardagsliv – men också för hela Sveriges utveckling.

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på sex olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor