European Media Partner

En hållbar jakt på sällsynta jordartsmetaller

Dec 19, 2018

Orezone är ett svenskt prospekteringsbolag som har funnits på börsen sedan 2015, som har haft en inriktning på REE (sällsynta jordartsmetaller), som bland annat är nödvändiga komponenter för smart teknik som Smartphones och läsplattor. Tillsammans med en ny ägare storsatsar företaget. 

Fossilfri värld kräver ansvarsfull metallförsörjning

Dec 19, 2018

Klimathotet är på riktigt, vi måste med effektiva medel minska den globala temperaturökningen. Ett konkret sätt att bidra är att fasa ut fossila fordon och på bred front introducera elfordon som bilar, bussar och lastbilar. Omställningen ger oss också en chans att skapa många nya arbetstillfällen. En följd av elfordonens ökning är till exempel att det etableras storskalig batteriproduktion i Sverige, på platser bortanför storstadsregionerna.

Fullt upp för Bergmästaren

Dec 19, 2018

Det vilar sannerligen ett spännande och historiskt skimmer över titeln som Bergmästare – personen som leder Bergsstaten. Faktum är att titeln såväl som den myndighetsutövande organisationen har funnits i över 375 år och det är ingen avdankad organisation eller befattning vi pratar om, tvärtom. Nuvarande Bergmästaren Åsa Persson förklarar mer om Bergsstaten generellt och gruvindustrins möjligheter och utmaningar mer specifikt.

Utveckling för framtidens gruva

Dec 19, 2018

Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. För att klara teknikskiftet och minska klimatpåverkan går LKAB, tillsammans med ett antal svenska industriföretag, samman i SUM – Sustainable Underground Mining. 

Modejätten H&M med hållbara visioner

Dec 19, 2018

För storföretaget H&M är hållbarhet i ständigt fokus i strävan om att fortsätta leverera tillgängligt, åtråvärt och överkomligt mode för så många som möjligt. Textilindustrin har satt sina klimatspår och företaget jobbar nu mot högt uppsatta klimatmål för att ta ansvar för hur verksamheten påverkar omvärlden. 

Timmerkran med digitala ögon

Dec 19, 2018

Nu har VR-tekniken hittat ut i skogen. Det är krantillverkaren Hiab som utvecklat en ny generation timmerkranar med den nya tekniken, som gör jobbet både säkrare, smidigare och lastningen mer effektiv. Även andra delar av skogsindustrin har visat intresse för den nya VR-tekniken. Södra är först ute med ett pilotprojekt för att introducera tekniken i produktionen.

Tareq kompromissar inte

Feb 8, 2018 Tareq Taylor är framgångsrik kock. Alltid på språng. Alltid med ett järn i elden och en stekpanna på spisen. I det egna köket eller i något av de TV-kök där han brukar husera bland grytor och kastruller.

Men han är också en varm vän av hållbarhetstänkande!

Experten: Matsvinnet måste minska

Feb 8, 2018 Varje år slängs det livsmedel för mellan tio och 15 miljarder kronor. Bara i Sverige. Betydligt mer än hälften står hushållen för, övrigt är livsmedelsindustrin, handeln och restaurangerna skyldiga till.

Allt fler vill handla svenska livsmedel

Feb 8, 2018 ”Från Sverige” är en märkning som snabbt fått stort genomslag i svenska livsmedelsbutiker och det syns också på försäljningen. Allt fler konsumenter väljer att handla svensk mat.

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor