Weekly News

Utan spaning ingen aning!

Nov 16, 2018

”Utan spaning, ingen aning” heter det inom försvaret. Det gäller i högsta grad även i arbetsmiljöarbetet. Utan aning blir era insatser enbart gissningar och resursslöseri. Börja med en tydlig bild av nuläget: Hur ser det ut hos er? Mår ni bra? Finns det stress? Vad orsakar stressen? Är ni den arbetsgivare ni vill vara?

Intressanta utmaningar på Parker

Sep 26, 2018

Parker är ett globalt företag med huvudkontor i Cleveland, USA och har funnits i Sverige i 40 år och har sedan 2002 drivit framgångsrika traineeprogram. Jakten på talang fortsätter och för den som söker en flexibel arbetsplats med utrymme att växa, såväl lokalt som utomlands, är detta helt rätt plats att börja sin karriär på.

Din största tillgång


Sep 11, 2018 Redan när jag sökte mitt allra första jobb för alldeles för många år sedan sa man att det första jobbet – och kanske framför allt det första bra jobbet – kräver tre saker: 1) kontakter, 2) kontakter och 3) kontakter. Nu, en bra bit in i gigekonomin står det klart att våra kontaktytor bara kommer öka i betydelse. Vi går mot en tid av å ena sidan kortare kontraktstider men å andra sidan desto fler möjligheter.

Skönhetsdrottning med intuition som ledstjärna

Oct 31, 2017

Vägen till framgång kan se ut på många olika sätt. I Skönhetsdrottningen Ida Backlunds fall har vägen till framgång varit rak (utåt sett men kantats av många dolda motgångar) och präglats av en entreprenöriell drivkraft med fast förankring i intuition och magkänsla.

European Media Partner

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på sex olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor