Handel med onoterade aktier: Ett oupptäckt investeringsuniversum

Handel med onoterade aktier: Ett oupptäckt investeringsuniversum

Onoterade aktier, även kända som OTC-aktier (Over-The-Counter), är aktier i bolag som inte är listade på en offentlig börs. Handeln med dessa aktier sker istället genom nätverk av mäklare eller handelsplattformar speciellt utformade för OTC-marknaden. Köp och sälj av onoterade aktier kan erbjuda en unik möjlighet att investera i lovande företag, innan de noteras på…