Från affärsidé till lönsamhet: guide till prissättning och bokföring vid start av företag

Från affärsidé till lönsamhet: guide till prissättning och bokföring vid start av företag

Att starta ett företag är en spännande och utmanande process som kräver mycket tid och ansträngning. Det finns många faktorer att tänka på när man startar ett företag, från att välja rätt affärsidé till att bestämma en prissättningsstrategi och hantera bokföring. I denna artikel kommer vi att titta närmare på processen att starta ett företag,…

Hur gör man en företagsanalys?

Hur gör man en företagsanalys?

En företagsanalys är en metod för att granska ett företags verksamhet för att få en bättre förståelse av dess styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Analysen kan användas av företaget självt för att förbättra sin verksamhet, men den kan också användas av externa aktörer, till exempel investerare, för att bedöma företagets lönsamhet och potential. Här är…