European Media Partner

Digitala lösningar stärker logistiken


Ökade krav och minskad produktivitet är några av utmaningarna inom logistikbranschen. Samtidigt finns mycket att vinna med digitala system.

Intern kommunikation är banalt men vi har sett hur mycket det betyder.

Inom logistiken har produktiviteten inte ökat i samma takt som kundernas krav på snabba leveranser och lägre priser. Produktionstoppar och få och små möjligheter att överblicka och kommunicera kring arbetsuppgifter är några av de utmaningar som branschen tacklas med i dag. Samtidigt finns det mycket att vinna för den som tar möjligheten att digitalisera sin verksamhet.

De stora och många logistikflöden ger omfattande data som med hjälp av ett digitalt system går att analysera. Ökad effektivitet och tidsbesparingar är resultatet, bland annat när man lättare kan få en översikt över, planera och analysera sina logistikflöden. Dessutom finns det möjlighet att automatisera vissa arbetsuppgifter, eller ställa in påminnelser när en viss hållpunkt uppnåtts. Ett sätt att överblicka och följa logistikflöden är genom uppkopplade enheter. Det har företaget Logtrade tagit fast på, som genom sin uppkopplade pall kan följa både placering och innehåll. De har även tagit fram en uppkopplad logistikpunkt för paket, som ersätter det traditionella ombudet. Lösningen passar för den som säljer till konsumenter och i första hand bedriver e-handel utan fysiska butiker.

För den som vill analysera och följa flöden på själva lagret kan ett lagerhanteringssystem (på engelska Warehouse Management System, förkortas WMS) vara en bra lösning. Företaget Bitlog har ett system som finns både som applikation och molnbaserad lösning. Systemet underlättar kommunikationen mellan företaget och dess kunder och leverantörer och kan användas av den som jobbar med lagerverksamheten i allt från e-handel till offentlig sektor.

Lager är omfattande verksamheter och det är inte bara saldon som ska följas, även människorna på lagret ska samarbeta kring arbetsuppgifter. Företaget Trulog har tillsammans med Netmine AB tagit fram systemet TCS, en digital lösning anpassad efter användarna. Utgångspunkten var att lösa vardagsproblemen först, utan att för den sakens skull kräva omfattande och dyra system.
– Intern kommunikation är banalt men vi har sett hur mycket det betyder, säger Rolf Karlander, konsult inom intern logistik på Trulog. Det vi har sett är mindre produktionsstörningar och en effektivare användning av till exempel truckar eller servicetjänster. Vi ser en effekt på 15–20 procent mindre truckanvändning, allt annat lika. Systemet bygger på en frivillighet och det har också visat sig vara en väldig styrka, vi får användarna med oss.

Genom att systemet hanterar arbetsuppgifter får man en stor mängd data att analysera och dra slutsatser ifrån, även för de arbetsuppgifter som inte genererar transaktionsdata.
– Vi har en kund som har ett jättebra WMS men ändå ser nyttan med vårt system. Vi sneglar såklart på andra branscher också, för vi ser en bred användning: så fort någon har ett behov eller en tjänst som den vill ha utförd av någon annan, men vet inte vem på mottagarsidan, menar Rolf. 

Dela artikeln

Journalist

Emelie Andir

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor