Varför ska man läsa sagor för barn forskning

Högläsning för barn finns bland annat med i läroplanen för förskolan. Enligt forskning ska högläsning av exempelvis sagor bidra till språkutvecklingen. Det kan även bidra till att barns fantasi och föreställningsförmåga utvecklas i tidig ålder. 

I sin tur kan det påverka barns förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt till att förstå sin omvärld. Det är inte bara i förskolan som barn kan dra nytta av högläsning. Att läsa sagor för barn i hemmet bidrar till samma positiva utveckling.

Ordförrådet utvecklas och bidrar till förståelse för språket

Det är bra att börja läsa för barn redan när de är riktigt små. Bland annat bidrar läsningen till att barn får lättare med språkutvecklingen. Det går att börja när barnet är mellan 0 och 3 år för att barnet ska börja känna igen ord.

Barn lär sig att känna igen röster och ord redan så tidigt som när de ligger i magen. Det gör att det går att stimulera ordförrådet tidigt. Att börja läsa för barnen tidigt bidrar även till att barn blir mer intresserade av läsning. Det leder till att barn kan få lättare att klara av studier och tar med sig läsvanan som vuxna.

Läsa för barn – en viktig stund tillsammans

Vårdnadshavare som läser för barn blir också en förebild. Att läsa sagor för barn blir även ett sätt att knyta an till varandra. Barnet får förutom en läsande förebild närhet och höra sin förälders röst under sagostunden.

Det skapar gemensamma band och en psykologisk anknytning som är viktig. Sagostunden blir viktig på många olika sätt för både barn och förälder. Svenska bibliotek är fantastiska och det går att få hjälp att välja passande sagoböcker utifrån olika åldrar.