European Media Partner

En föränderlig byggbransch vill locka ny kompetens


Byggbranschen står inför stora utmaningar med att fler ska få upp ögonen och jobba för framtidens bostäder och infrastruktur, någonting som kräver nya infallsvinklar och en stor bredd av kompetenser.

“Många stora infrastruktur-satsningar behövs samtidigt som nya satsningar på tunnelbana, järnväg, linbana görs.”

Sveriges Byggindustrier är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation med cirka 3 600 medlemsföretag. I dag anger åtta av tio medlemsföretag att de har rekryteringsbehov, samtidigt som det finns tomma platser på landets Yrkeshögskoleutbildningar. Dessutom är byggbranschen på väg mot förändring. I och med digitaliseringen krävs det att fler med bland annat digitala kompetenser söker sig till branschen för att målen ska nås.
– Kort handlar det om att vi behöver öka byggutbildningens attraktion. Vi vill att fler ska se möjligheterna och vi vill bredda rekryteringen. Att få in fler kvinnor och fler med utländsk bakgrund är en del vi jobbar för. Vi behöver mer variation på kompetenser, så väl just nu som inför framtiden, berättar Elin Kebert, projektledare inom branschrekrytering på Sveriges Byggindustrier.

Inom yrkesarbetarkåren är i dag cirka 98 procent män och även om det har skett en ökning på 13 procent av ansökande kvinnor till bygg- och anläggningsprogrammet, är utbildningarna långt ifrån jämställda. Förändringen är dock på väg, och genom nya initiativ uppvisas ett stort intresse för byggbranschen bland kvinnor. När Ikano Bostad tog fram sitt lärlingsprogram Hantverkarna, sökte 311 kvinnor de 16 lärlingsplatserna. Någonting som har banat vägen för fler lärlingsprogram, menar Elin Kebert. – Antalet kvinnor ökar. Många företag jobbar för att få in kvinnliga lärlingar och när de sträcker ut en hand, får de flera hundratals ansökningar. Det finns ett genuint intresse för samhällsbygge och renovering bland kvinnor, och det är någonting som märks inom branschen, berättar Elin Kebert.


Rykten om att branschen är stillastående stämmer inte. Här finns gott om högskoleutbildningar, yrkeshögskolor och andra utbildningar som erbjuder kompetensutveckling där man kan fördjupa sig eller nischa sig.
– Inom branschen finns många stora karriärmöjligheter där man kan byta roll eller fördjupa sig och göra karriär på både bredden och höjden, berättar Elin Kebert.

Nya utmaningar kräver nya kompetenser och på så vis behövs personer som vidareutbildar sig. FN:s hållbarhetsmål berör i högsta grad byggbranschen. Det kräver inte bara nya strategier och metoder, utan även en generell effektivisering, både när det handlar om digital utveckling och miljö.
– Branschen har påbörjat en digitaliseringsresa och den svenska byggindustrin behöver prioritera digitala satsningar inför framtiden. Med våra hållbarhetsmål vill vi jobba framåt och vi är på väg, men vi har också en bra bit kvar. Vi behöver få med oss alla i tankesätt som gynnar klimat och energi för att kunna nå målen.

LÄS MER: Digitaliseringen skapar möjligheter 

Utöver de globala hållbarhetsmålen, står Sverige inför en växande befolkning. Man behöver se till att de som saknar kötid, kontakter och finansiella möjligheter också får en bostad och kan ta sig mellan hem och jobb eller skolan. Utöver bostäder krävs satsningar på fastighetsbeståndet, sjukhus, skolor och infrastrukturen där hela kollektivsystemet behöver utvecklas.
– Med snart elva miljoner människor i Sverige krävs boendeformer som passar alla, vare sig man precis ska flytta hemifrån eller behöver flytta för jobb eller nya familjeformer. Vi har också ett stort renoveringsbehov där miljonprogrammen snart behöver rustas upp och det kräver ROT-kompetens med hänsyn till miljö och energi, berättar Elin Kebert.

Ett sätt att möta målen är att jobba från grunden, exempelvis genom att höja attraktivitetsstämpeln inom byggbranschen, och på så vis locka till sig stora hjärnor med varierande kompetenser.
– Satsningar på hur vi reser i framtiden kräver stora framsteg och vassa hjärnor. Vi behöver kunna visa på bra arbetsmiljö och framhäva karriärmöjligheter som finns inom branschen.

Elin Kebert menar att nytänkande behövs för att attrahera brett, och här skulle en satsning på YH-utbildningar kunna vara en av lösningarna.
– Att attrahera alla, från dagens gamers och tekniknördar till de som är brinner för människor och hållbarhetsfrågor. Jag tror att en satsning på yrkeshögskoleutbildningar skulle kunna vara lösningen för att attrahera personer mitt i livet. Dem som har tidigare erfarenhet och har bytt bransch. Här finns folk med chefserfarenhet och många olika nyttiga kompetenser.

Bristen på kvinnor inom byggbranschen håller på att förändras. Men trots att de är på väg mot en mer jämställd bransch, krävs hårt arbete för att nå dit. En annan utmaning är bristen på folk med anläggningskompetens.
– Många stora infrastruktursatsningar behövs samtidigt som nya satsningar på tunnelbana, järnväg, linbana görs. Det finns för få anläggningsutbildningar i dag för att nå dit vi vill. Inte minst nu när många järnvägar ska renoveras och kollektivsystemet ska rustas upp och utvecklas. Det kräver både banarbetare och bantekniker bland flera andra roller, säger Elin Kebert.

Branschen behöver jobba aktivt för att få fler yrkeshögskole- och yrkesvuxenutbildningar inom anläggning. Att locka nya generationer som blir allt mer digitala ställer höga krav på utbildningarna.
– Dagens unga är digitala, jämställda, miljömedvetna och med fokus på att förändra världen. Här är den största utmaningen hur utbildningssystemet ska möta den nya generationen. Det kommer ställas krav på dem som driver utbildningarna, och för att möta de unga krävs det att utbildningen är föränderlig och att tekniken står i centrum på ett annat sätt än vad den gör i dag. Exempelvis hur man jobbar med BIM-modeller, informationsflöden och annat, säger Elin Kebert. 

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor