European Media Partner

100 procent fiber i Landskrona


Landskrona var tidigt ute med att introducera ett digitalt stadsnät. I dag är kommunen till 100 procent digitaliserad och därmed har satsningen på den smarta staden börjat.

När företagen vet att vi redan har byggt de digitala motorvägarna blir det naturligtvis mer intressant att etablera sig i Landskrona.

Det var redan 1993 som Landskrona började sin digitala resa genom, att som en av de första kommunerna i Sverige, satsa på ett digitalt stadsnät. Nu är man återigen först. Den här gången genom att se till att alla – 100 procent – av kommunens invånare och företagare har tillgång till fiber.

Det kan tyckas som om resan tagit lång tid, men jämfört med många andra kommuner ligger Landskrona i topp i Sverige.

Regeringens uttalade mål är att 95 procent av alla svenska hushåll ska ha tillgång till fiber senast 2020 och att täckningen ska vara 100 procent 2025.

– Men varför bara 95 procent och inte 100 procent direkt, säger Magnus Sjövik som är stadsnätschef på Landskrona Energi. Och varför vänta till 2020?

– Vi tyckte att man lika gärna kunde göra en hundraprocentig satsning när vi ändå var igång med att gräva.

Landskronabornas intresse för fibernät var också redan från början stort, och efter hand har det ökat ännu mer.

– I dag är drygt 70 procent av alla fastigheter i kommunen, inte bara i själva staden utan även i småorterna runt omkring och på landsbygden, anslutna, berättar Magnus Sjövik. Det innebär att 15 000 av kommunens totalt 21 000 invånare nu har fått fiber installerat.

Det finns också ett växande intresse från de som ännu inte anslutit sig, att göra det.

– Att vi bestämde oss för att bygga ut så att alla fick tillgång till fiber gjorde också att vi kunde sänka kostnaderna för den enskilda fastigheten. Att först gå ut och fråga vilka som var intresserade och sedan handla upp entreprenader efter hand hade gett högre kostnader.

– Nu har de som valt att gå med ett tiotal leverantörer av olika digitala tjänster att välja mellan, allt efter behov, tycke och smak.

Den 100-procentiga fibertäckningen gör det också möjligt för Landskrona att ta nästa steg – ett första steg in i den smarta staden.

– Mycket kommer att hända under de närmaste åren. Vi har redan inlett ett samarbete med Landskronas omsorgsförvaltning kring frågor som gäller olika hjälpmedel. Det kan handla om allt från spisvakter till övervakning nattetid av äldre som på så sätt inte behöver störas i sin sömn. Allt för att man ska kunna bo kvar längre i sin lägenhet eller villa, förklara Magnus Sjövik.

Han fortsätter:

– Men utvecklingen går fort och vi ser på en rad tänkbara applikationer. Allt från reglering av utomhusbelysning för att skapa tryggare miljöer till trafikljus som ”pratar” med varandra och interagerar efter exempelvis trafikintensitet, bara för att nämna ett par exempel. Möjligheterna är i princip oändliga!

Magnus Sjövik menar att utbyggnaden av fiber i kommunen även kommer att spela en viktig roll ur ett näringslivsperspektiv.

– När företagen vet att vi redan har byggt de digitala motorvägarna blir det naturligtvis mer intressant att etablera sig i Landskrona, avslutar han.

Text: Martin Westholm

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor