European Media Partner

3 hetaste energiprojekten just nu 


Över hela världen byggs imponerande och nödvändiga energiprojekt. Vi har valt ut de tre mest intressanta energiprojekten just nu. 

Största solcellsparken i världen finns i Kanada


På många håll runt om i världen pågår det många spännande projekt där förnybar energi står i centrum och där framför allt solens strålar står i fokus.

I den kanadensiska delstaten Ontario, mellan Toronto och Chicago i grannlandet USA, finns exempelvis Sarnia Solar, som för tillfället är världens största solcellsanläggning och som togs i bruk helt nyligen.

Den gigantiska solcellsparken har en kapacitet på inte mindre än 80 megawatt och är en del av det kanadensiska energibolaget Enbridges ökade satsning på grön energi som sedan tidigare omfattar även vindkraft, geotermisk energi och återvinning av spillvärme.

Anläggningen i Sarnia kommer att generera 120 000 megawattimmar om året, vilket motsvarar 12 800 hushålls elförbrukning under ett år, i ett klimat som kännetecknas av kalla vintrar och förhållandevis varma somrar. Om samma mängd energi skulle producerats med hjälp av kolkraft hade det motsvarat utsläpp av 39 000 ton koldioxid årligen. Nu är utsläppen noll.

Själva solcellsparken täcker en yta som motsvarar 943 000 kvadratmeter och består av 1,3 miljoner solceller som bygger på en särskild tunnfilmsteknik som medför en extra hög verkningsgrad. Investeringen uppskattas till knappt fyra miljarder kronor och under byggtiden skapades 800 nya arbetstillfällen.

Fram tills anläggningen utanför Toronto stod klar fanns den största solcellsanläggningen i världen i Olmedilla i centrala Spanien. På många håll runt om i världen planeras också flera andra stora solcellsparker, bland annat i Kina.


Världens största biokraftverk invigs snart i Köpenhamn


Vid Amagerverket i Köpenhamn pågår just nu slutfinishen med vad som kommer att vara världens största fliseldade biokraftvärmeverk när allt står klart att tas i bruk sent under 2019.

För att driva kraftverket, som ska förse Köpenhamn och flera grannkommuner med fjärrvärme och varmvatten, beräknas det att gå åt 1,2 miljoner ton flis per år som ska levereras till anläggningen med 350 fartyg, alltså i princip ett fartyg om dagen.

Fram till 2014 ägdes Amagerverket av Vattenfall och drevs med kol. I dag ägs anläggningen av HOFOR, ett av Danmarks största energibolag som till största delen ägs av Köpenhamns kommun. Bygget av det nya kraftverket är en del av visionen att Köpenhamn fram till 2025 ska bli världens första koldioxidneutrala huvudstad.

Men BIO4 är inte bara ”grön” på insidan utan även på utsidan. Arkitektfirman som ritat kraftverket har också gett fasaden ett spektakulärt utseende som består av 48 kilometer trädstammar upphängda som en skog runt omkring byggnaden.

Sammanlagt har det gått åt mellan 8 000 och 9 000 sex meter långa eukalyptusstammar som hämtats från olika certifierade plantager i Sydafrika. Att valet föll på just detta träslag förklaras av att just eukalyptus är tåligt mot väder och vind och därför har lång hållbarhet, även i ett klimat som det nordiska.

På taket till kraftverket, 40 meter upp, finns dessutom en utsiktsplattform som kommer att vara öppen för allmänheten. På vägen upp genom skogen kan man också ”titta in” i kraftverket för att se hur arbetet med att skapa värme går till.


Världens största vindkraftverk byggs i Rotterdam


Vindkraft är förnyelsebar energi och intresset för vindkraft är stort runt om i världen, inte minst i Sverige. En av de absolut största vindkraftparkerna byggs i Markbygden strax utanför Piteå med över 1 101 vindkraftverk och med en sammanlagd kapacitet av 2,5 terawattimmar när alla vindsnurror finns på plats.

Jätten i sammanhanget är dock världens största enskilda vindkraftverk – Haliade X – som just nu uppförs av General Electric i holländska Rotterdam, där det kommer att bli ett av stadens nya landmärken. Kraftverket mäter 260 meter och blir därmed som en jämförelse högre än både Turning Torso i Malmö och Kaknästornet i Stockholm. Rotordiameterna kommer att bli 220 meter och längden på rotorbladen 107 meter.

Vindkraftverket som egentligen är avsett för att byggas ute till hav byggs den här gången uppe på land och är tänkt att fungera som en testbädd inför andra kommande satsningar på land. När vindkraftverket står klart kommer det att producera energi motsvarande 12 megawatt, vilket räcker för att förse 16 000 hushåll med elektricitet året runt.

Själva resandet och installationen av jättesnurran kommer att ske nu i sommar. Navet till kraftverket – gondolen – byggs i Saint-Nazaire i Frankrike medans rotorbladen byggs i Cherbourg vid den franska kanalkusten. Själva tornet byggs i spanska Sevilla.

Framför allt rotorbladen är problematiska eftersom de är så långa. Därför har General Electric varit tvungna att bygga en helt ny fabrik i utkanten av Cherbourg. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor