European Media Partner

3 Mest intressanta ridskolorna

Vill du jobba med hästar? Det finns många yrken där hästen står i centrum och ett flertal skolor på olika orter erbjuder varierade utbildningar på gymnasienivå.

Realgymnasiet

Realgymnasiets 14 skolor i Sverige ligger alla centralt och erbjuder flest certifieringar och internationella möjligheter av alla inom samma gebit. Hela 90 procent av eleverna är sysselsatta inom sex månader efter att de tagit studenten, antingen inom arbete eller fortsatta studier.

Rektor Anna Hellström säger att ett genuint hästintresse hos eleverna är viktigt och utöver praktik, studiebesök och specialveckor när eleverna får syssla enbart med sitt intresse, har även andra ämnen som engelska och matematik en hästanknytning. Eleverna väljer antingen högskolespåret eller yrkesförberedande, vilket ger högskolebehörighet och/eller möjlighet att börja jobba direkt efter avslutad utbildning. Förutom de 30 ridlärare som utbildar eleverna finns det mentorer som inte är undervisande lärare, utan fokuserar på coaching utifrån elevens personlighet.

Under studietiden har man endags-APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) och häst på schemat en dag i veckan. De 19 praktikveckorna är förlagda över samtliga tre läsår och det går att välja internationell praktik i Tyskland, Holland, Irland, och Sydafrika.

Under utbildningstiden kan man som elev branschcertifiera sig, vilket gör att man blir extra gångbar på arbetsmarknaden efter examen. Svenska hästsportförbundets fyra certifieringar Grönt kort, ULKEN Ungdomsledarkurs, basutbildningen och hästskötarexamen erbjuds och dessutom kan man ta förarbevis terränghjuling och första hjälpen-certifieringar. Möjligheten att knyta kontakter i branschen under utbildningen är en annan stor fördel. Eleverna får träffa profiler inom ridsporten, göra praktik, samt komma ut på hopp- och dressyrstall och stuterier, vilket ger eleverna ett ovärderligt nätverk inför karriärstarten.Segragymnasiet

På Segragymnasiet i Östra Ljungby är värdegrunden A och O. Styrka, Entreprenörskap, Gemenskap, Resultat och Anställningsbarhet är nyckelorden. Framtida yrkesmöjligheter för elever som gått hästinriktning på Segragymnasiet är hästskötare, ridlärare, stallchef och djursjukvårdare. Välutbildade lärare som själva är aktiva inom hästsporten håller i undervisningen och programmet ger bred kunskap inom ridning och hästhållning. Under utbildningen läser eleverna bland annat hovslageri, vilket ger tappskokompetens, en certifiering som är en förutsättning för att kunna ta hästskötarexamen och dessutom ger ett smakprov på hovslagaryrket. Många av eleverna väljer att genomgå hästyrkesnämndens yrkesprov till hästskötare – en diplomering som ger stora konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Alla elever läser en kurs som heter ger goda förkunskaper för att söka djursjukvårdarutbildningen i Uppsala och bli legitimerad djursjukvårdare. Under sista läsåret hålls en kurs i unghästutbilgning, där eleverna rider in och förbereder unghästar inför 3-årstest.

Grundläggande högskolebehörighet går att läsa in för den som vill gå vidare till fortsatta studier efter studenten.

Den praktiska delen av ridundervisningen bedrivs antingen med någon av skolans välutbildade hästar eller egen häst som man kan inackordera på skolan. Har man ett specialintresse går det för den som vill att profilera sin praktik och utbildning mot exempelvis islandshäst. De 15 veckorna praktikperiod går att utföra i Sverige hos skolans utvalda praktikvärdar eller utomlands.Mälardalens Ridgymnasium

På Mälardalens Ridgymnasium står individen i fokus. Eleverna går naturbruksprogrammet med fördjupning häst och kommer ut efter tre år med en yrkesexamen som certifierad hästskötare som ger stora fördelar på arbetsmarknaden. Det går även att få grundläggande högskolebehörighet som ger möjlighet till vidare studier till exempelvis ridinstruktör eller andra yrken inom ridsport.

I små undervisningsgrupper om maximalt 25 elever bedrivs verksamheten på Mälardalens Ridgymnasiums två skolor. Den pedagogiska planen fokuserar mycket på kommunikativ förmåga, analytisk förmåga, problemlösning, språk, samt förmåga att söka och strukturera information. Under utbildningstiden tränas eleverna i ansvarstagande och förväntas tillgodogöra sig en mängd olika kompetenser.

Praktik och teori varvas på samma anläggning, som består av paddock, lektionssalar, stall och ridhus. Förutom den undervisning som är förlagd till skolan ingår även 15 veckors APL i utbildningen. Kursernas innehåll styr APL-inriktningen, vilket gör att eleverna får en bred grund att stå på inför yrkeslivet. Under sista läsåret kan de elever som vill förlägga sin APL utomlands. 

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor