European Media Partner
3 smarta tillbyggnader LIVSSTIL

3 smarta tillbyggnader


Friggebod


Har man som husägare av ett eller tvåbostadshus på tomten finns möjlighet att på ett enkelt sätt utan bygglov komplettera detta med en eller flera komplementbyggnader, så kallade friggebodar. De har blivit populära att använda som en lösning när man till exempel vill bygga ut men inte vill eller kan söka bygglov.

Friggeboden uppkallades 1979 efter dåvarande bostadsminister Birgit Friggebo som beslutade om att avskaffa bygglovsplikten för nämnda byggnadslag. Från början omfattade lagen bodar om max 10 kvadratmeter, vilket senare kom att utökas. Användningsområde som godkänns för friggeboden är exempelvis uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus. Byggaren för samtliga friggebodar på tomten får inte överstiga 15 kvadratmeter och högsta höjd i nock får inte överstiga 3 meter.

Boden måste vara fristående från huvudbyggnaden och ha lämpligt utseende vad gäller färg, form och material. Är det minst 4,5 meter till tomtgränsen krävs inte heller något medgivande från grannarna. Strandskyddsregler måste dock respekteras så ifall friggeboden ska uppföras i närheten av sjö, hav eller vattendrag krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Numera finns ett brett utbud av tillverkare och återförsäljare av friggebodar som erbjuder stor variation i utformning för olika ändamål.

Bastu


Många är de husägare som önskar utöka sin bostad med bastu för att förgylla familjens vinterkvällar med avkopplande bastubad i hemmets lugna vrå. Hur stor bastu man vill ha, vår man välja själv – från en internbyggd bastu till friliggande hus med separat dusch och toalett. En bastu som inte överstiger 15 kvadratmeter är en utbyggnad som inte kräver bygglov.

Utbyggnaden får uppföras även om detta strider mot detaljplanen. Också ifall en tomt redan har fullt utnyttjad byggrätt tillåts denna form av utbyggnad så länge den inte överstiger det tillåtna kvadratmeterantalet. Överstiger däremot bastun som byggs i hemmet 15 kvadratmeter krävs bygglov.

Det går även att lägga bastun friläggande, då räknas den som Attefallshus, och måste därmed anläggas max 25 meter från bostadshuset. Vedeldad bastu kräver anmälan för installation av eldstad och anordningar för avlopp eller vattenförsörjning kräver även de anmälan för dito installationer. Brandskyddsregler måste efterföljas för byggnader större än 10 kvadratmeter och för byggnader som placeras närmare än 4 meter från bostadshuset.

LÄS MER: Därför är miljömärkta kök framtiden

Växthus


Intresset för växthus är stort. Sedan några år tillbaka är det populärt med växthus som ger både odlingsmöjlighet och uterum att umgås i. Idag används växthuset mycket som en kombination för att både odla och sitta i. Det ger lä och möjlighet att utnyttja trädgården större del av året. Just nu är det inne att ställa växthusen på murar i olika höjder.

Växthus i sig behöver sol minst halva dagen, rikligt med takluckor, skuggväv, en värmefläkt och gärna en dubbeldörr för att kunna ventilera ut enkelt och bära in och ut saker och möbler. Viktigt är också att ha hög sidohöjd på husen, minst två meter, det är ju där man odlar. Detta är det nödvändiga för att sätta igång att odla. Sen kan man vilja dra in vatten. Man kan även isolera växthuset med bubbelfolie så kan man övervintra olivträd och citrus. Det går att isolera hela eller dela upp huset och isolera en del. Vi jobbar även med säkerhetsglas så om olyckan är framme blir det små glasbitar som inte går att skära sig på.

Växthus på upp till 15 kvadratmeter får byggas utan bygglov och upp till 25 meter som Attefallshus om man gör bygganmälan. Trenden går mot större och större växthus, eftersom man vill kunna sitta i dem. Marie berättar också att de ofta ställs närmare bostadshuset och dekoreras så att det blir en utsmyckning i trädgården. 

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor