European Media Partner

Allt fler privatpersoner investerar i lån till andra privatpersoner

Ett intressant komplement till en traditionell investeringsportfölj är att, via en marknadsplats för lån, investera i lån till andra privatpersoner. 

"Vår verksamhet är en marknadsplats för lån som kostnadseffektivt sammanför låntagare och långivare."

På senare år har nischade utmanare till storbankernas in- och utlåningsverksamhet dykt upp på marknaden. De erbjuder privatpersoner att ta del av en avkastningsmöjlighet och ett tillgångsslag som tidigare varit förbehållet bankerna.

– Vår verksamhet är en marknadsplats för lån som kostnadseffektivt sammanför låntagare och långivare. Det ger dig som långivare möjlighet att låna ut pengar till låntagare med mycket god återbetalningsförmåga och på så sätt få en attraktiv avkastning på ditt investerade kapital. Modern teknik har gjort det möjligt för privatpersoner att, på ett säkert och tryggt sätt, investera i lånemarknaden, säger Erika Hallbäck, investeraransvarig på Lendify, som startade 2014 och är en av de mest snabbväxande nischaktörerna på den svenska lånemarknaden.

Kraven på de aktörer som vill förmedla lån mellan privatpersoner är höga och det är viktigt för dem att ha goda kontroller och system för regelefterlevnad och riskkontroll. Den infrastruktur och information krig svenskarnas betalningsförmåga finns även tillgänglig för de nya aktörer som nu växer fram och många använder en likvärdig kreditprocess som storbankerna, och i många fall bättre, när de beviljar lån till nya låntagare. För att få en god riskspridning rekommenderas långivarna i de flesta fall även att sprida sitt kapital på flertal olika kreditvärdiga låntagare.

–Avkastningsmöjligheterna för den här typen av investeringar varierar med löptid och kreditklass, våra långivare har i genomsnitt fått cirka sju procent i årsavkastning fram till sista april, vilket är mycket intressant speciellt då börsen är orolig och du i princip får noll i ränta på ditt bankkonto. Tillgångsslaget korrelerar inte med aktiemarknaden och många investerare betraktar det som ett tryggt och okomplicerat komplement till sina portföljer med aktier och andra räntebaserade tillgångar. Som långivare måste du inte investera stora belopp, många börjar med att investera ett mindre belopp, exempelvis 10 000 kronor, säger Erika Hallbäck.

Erika Hallbäck tror att nischade in- och utlåningsföretag som erbjuder privatpersoner att investera i lån till andra privatpersoner är ett växande fenomen.

– Det här är ett gammalt tillgångsslag som bankerna har tjänat pengar på i årtionden som ger en stabil avkastning över tid och nu även är tillgängligt för privatpersoner. Långivarna får bättre avkastning på sitt kapital och låntagarna får en lägre ränta genom att marknadsplatserna har betydligt lägre kostnader än de traditionella bankerna, säger Erika Hallbäck.

Ett intressant komplement till en traditionell investeringsportfölj är att, via en marknadsplats för lån, investera i lån till andra privatpersoner.

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor