European Media Partner

Artificiell Intelligens kan hjälpa – om vi blir AI-smarta!

Artificiell Intelligens omfattar ett brett spektrum av teknikområden och den första utvecklades redan 1943. Men det är introduktionen av Deep Learning som vi, med förbättrade dataanalyser av komplexa samband i datamängder, har möjlighet att skapa tjänster och produkter med ansikts-igenkänning, tal- och dokumentanalys samt automatisk översättning och automatiserade processer.

AI kan bidra till ett smart, hållbart samhälle som kan anpassa sig till nya lösningar och system om vi blir AI-smarta.

Genom att kombinera olika AI-tekniker, som Machine Learning, agenter och resonemangsstrategier för kontextsensitiva beslutsstöd, kan AI användas för många olika ändamål inom industrin (4.0). Med digitalisering av processer kan AI effektivisera t ex tillverkningsindustrin genom ökad automatisering och implementering av CPS (Cyber-Physical Systems) och IoT (Internet of Things) för övervakning, produktion och management. Med fjärrstyrning, RPA (Robotic Process Automation) och Digital Twins (virtuell modell av produkter), kan AI-system på ett säkert sätt utföra tunga arbetsuppgifter samt förbättra produktionsprocesser och optimera hanteringen.

För individen och samhället kan smarta produkter och tjänster ge resursbesparingar och bidra till delningstjänster och utveckling av plattformsekonomin. I framtidens smarta samhälle kan tjänster tillhandahållas i bostaden. De smarta hemmen kommer att ha uppkopplade interiörer och interaktiva ägodelar. När 5G-nätet lanseras ges på riktigt möjlighet att hantera smarta och dataintensiva miljöer. Då behövs dynamiska självhanterande system, såsom ”VoLM2s” och virtuella kopior med användarpreferenser, ”Mini-Me”, som kopplar samman och kombinerar heterogena data för att tillhandahålla individuella tjänster och produkter, anpassade efter syfte och situation.

Med AI-teknik kan innovativa, komplexa lösningar utvecklas som förarlösa självkörande fordon eller multiverktyg som transformeras för olika användningsområden t ex från ett flygplan till en bil eller båt. Det kräver smarta, självhanterande system med tillgång till realtidsdata, och som även är utforskande, självförklarande och diagnostiserande.

Alla verksamheter som satsar på AI-produkter och AI-tjänster bör därför ta höjd för kommande teknologisprång och se till att satsningen är skalbar och därmed hållbar. Det är viktigt att beställare är medvetna om AI-tekniker och dess kraftfulla möjligheter så att den används effektivt och förbättrar verksamheten, samtidigt som risker med felaktig hantering undviks. Lika viktigt är att nyttja kunniga AI-systemutvecklare och se till att hela verksamheten blir AI-smart!

Mina främsta råd är: samverka med AI-forskare, ta hänsyn till etiska aspekter och tänk hållbart.

Docent Anne Håkansson, EECS, KTH

Professor CS, UIT, Norge

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor