European Media Partner

Bäst i världen på e-hälsa år 2025

SKL – Sveriges Kommuner och Landsting – arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Med målet om att bli bäst i världen på att använda e-hälsans möjligheter till år 2025, är siktet inställt på framtidens digitalisering. Programansvarige Patrik Sundström om framtidsvisioner och utmaningarna som väntar på vägen.

”Visionen bottnar i människors liv och leverne, att kunna göra aktiva val och genom det skapa en högre livskvalitet.”

– Det finns ett intresse i Sverige för att testa nya lösningar och att utveckla innovativa idéer, det säger Patrik Sundström, programansvarig på SKL och menar att det inte är en slump att Sverige ligger i framkant inom e-hälsa, då vi har den högkvalitativa infrastrukturen som krävs för att nå målet om att bli bäst i världen. Sverige var ett av de första länderna i världen som datoriserade sin verksamhet och att vi nu tar nästa kliv och använder digitaliseringen till att transformera våra verksamheter känns lika positivt som naturligt. 

Patrik berättar att visionen i grunden bottnar i människors liv och leverne, att människor själva ska kunna göra aktiva val i sin vardag och genom det skapa en högre livskvalitet. Med det ökar också ansvaret, säger Patrik och poängterar vikten av att medarbetare ges fullgoda förutsättningar för att arbeta mot de högt uppsatta målen. Att arbetet med att utveckla framtidens e-hälsa inte går över en natt, är något Patrik ser som naturligt, då hälso- och sjukvårdens karaktär av högriskverksamhet kräver noggranna överväganden. – Det är en ny tid med nya behov där vi behöver hantera hälsovård, sjukvård och socialtjänst i ett gemensamt sammanhang. Det handlar om ett samlat stöd i frågor som rör människors hälsa och livssituation. Med visionen vill vi även öka förutsättningarna för offentlig sektor att motsvara invånarnas förväntningar på tillgänglighet, delaktighet och självständighet. Vi är vana att kunna hantera en stor del av vår vardag med digitala medel. Därför är det rimligt att kunna ställa samma krav på hälsovård, sjukvård och socialtjänst. 

En av utmaningarna 
inför framtidens digitalisering menar Patrik är att ta ett gemensamt och långsiktigt ansvar för grundläggande förutsättningar så att landets kommuner, landsting, privata utförare och myndigheter kan fokusera obehindrat på den egna verksamhetsutvecklingen. – Digitaliseringen ställer även nya krav på ledarskap. Att ha verktygen och modet att leda genom en förändringsresa, att förmå verksamheter att bryta gamla vanor och omfamna nya synsätt och arbetsmetoder. Det är en omställningsprocess som ställer stora krav på alla inblandade. Dessutom behöver vi möjliggöra för såväl medarbetare som invånare att bättre kunna bidra i utvecklandet av den nya tidens offentliga sektor. Det finns en enorm kraft och kunskap när vi tar tillvara på människors förmåga och förutsättningar. 

Fokuset för SKL på årets Vitalismässa ligger enligt Patrik på att kraftsamla i visionen och att skapa verktyg inför det viktiga arbetet. – Vitalismässan blir ett tillfälle för oss att träffa både kommuner, landsting, myndigheter, privata vård- och omsorgsgivare men också industrin för att gemensamt skapa allianser som gör det möjligt att driva det viktiga arbetet vidare.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor