European Media Partner

De fick jobb genom sin traineeplats

Varken Martina eller Sandra hade några planer på att jobba inom offentlig sektor. Men när de fick höra talas om Familjen Helsingborgs traineeprogram blev de nyfikna.

Martina Projkovska, 22 år, och Sandra Bingström, 36 år, är två i den senaste kullen av traineer inom ramen för Familjen Helsingborg, där syftet är att hitta framtidens ledare, chefer och specialister.

Martina har pluggat digital design på högskolan i Kristianstad och Sandra har tidigare arbetat som sjuksköterska under några år efter att hon tog sin examen, också den i Kristianstad.
– Jag är trainee i Klippans kommun där jag har en roll som digitaliseringsutvecklare. Min främsta uppgift är att modernisera olika områden inom kommunens arbete med hjälp av digitalisering.

– En annan del av mitt arbete har varit att se över interaktionen, utveckla och designa delar av hemsidans utseende och tjänster, säger hon.

För Sandras del handlar det om att utveckla och förbättra den del av vården som utförs av Bjuvs kommun, så att det gynnar såväl vårdtagare som medarbetare.
– Det kan handla om att hitta utbildningar som är relevanta för medarbetarna, som gör att de får ökade kunskaper och kan utvecklas som sjuksköterskor och undersköterskor. I sin förlängning är målet att kunna ge de som är i behov av hjälp en bättre och tryggare omvårdnad, förklara Sandra.

En annan del av hennes traineeperiod handlar om att införa mer effektiva kommunikationsverktyg som kan underlätta kommunikationen inom och mellan vårdens olika professioner.

Innan Martina och Sandra började på sina arbetsplatser som traineer så hade ingen av dem någon erfarenhet av den offentliga sektorn. Efter att ha arbetat sedan september förra året känner båda att det finns mycket att upptäcka och att det finns möjligheter till personlig utveckling.
– Att jobba inom offentlig sektor känns verkligen som något angeläget. Det är en fantastisk möjlighet att kunna vara med och påverka samhällets utveckling, både i det stora och i det lilla, förklarar Martina.

– När man ser det gedigna arbete som ligger bakom förstår man också att det ibland kan ta lång tid att arbeta fram ett förslag. Men det är nödvändigt när det är många aspekter av ett problem som ska belysas och tas hänsyn till.
– Det är viktigt att det i slutändan blir både rätt och bra.

För Martinas del var det mer eller mindre lite av en slump att hon sökte traineetjänst inom Familjen Helsingborg. En affisch på skolans anslagstavla fångade hennes intresse.
– Men när jag läste kravbilden tyckte jag att den passade bra in på mig. Jag gillar att få vara med och förändra. Dessutom brinner jag för att med hjälp av kommunikation försöka göra vardagen lite enklare, berättar hon.

– För min del som sjuksköterska var det här en helt oväntad möjlighet, förklarar Sandra. Att efter några år inom vården få möjlighet att jobba med frågor som berör så många är verkligen stimulerande. Det är min förhoppning är att jag kan bidra till något som är positivt för såväl medarbetare som vårdtagare.

Uttagningen till de 10 platser som traineeprogrammet omfattade vid den senaste antagningen var tuff, men också lärorik i sig.

Något som både Sandra och Martina bekräftar.
– Det handla både om att kunna sälja in sig själv och att visa på ett engagemang för samhällsfrågor och att man kan samarbeta. Både genom att lyssna och genom att argumentera för sin sak, menar Martina.

Hur ser då framtiden ut?
– Jo, jag kan definitivt tänka mig att fortsätta jobba inom den offentliga sektorn, fortsätter Martina. Att börja är dessutom ett bra sätt att komma in i hur man tänker och måste arbeta i en kommun.

– Och jag kan bara instämma, säger Sandra. Att ha en mer projektorienterad roll är något som jag absolut kan tänka mig i framtiden.

Fler borde se den offentliga sektorn som en möjlighet till ett intressant arbete och en spännande möjlighet att göra karriär, tycker båda.

Många av Sveriges kommuner, både stora och små, har särskilda traineeprogram.

Gemensamt för alla traineeprogram är att de bygger på att man som trainee ska få en bred inblick i verksamheten. Under traineeperioden varvas praktik med teori samtidigt som man får möjligheter att bygga nätverk. På Traineeguiden.se finns ett stort antal traineeprogram samlade. Både inom offentlig verksamhet och i det privata näringslivet. Det kan också vara en god idé att höra sig för direkt med en kommun om man är intresserad av att få en traineeplats just där.


Varken Martina eller Sandra hade några planer på att jobba inom offentlig sektor. Men när de fick höra talas om Familjen Helsingborgs traineeprogram blev de nyfikna.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor