European Media Partner

De östsvenska företagen satsar tillsammans på hållbarhet


Det östsvenska näringslivet satsar tillsammans långsiktigt och hållbart på en ökad tillväxt och samhällsutveckling, allt utifrån perspektivet CSR.

Begreppet CSR, Corporate Social Responsibility, sprider sig allt mer inom det svenska näringslivet. Insikten att företag har ett samhällsansvar ur såväl ett ekonomiskt som socialt och miljömässigt perspektiv är något som allt fler företag formulerar i sina företagsstrategier.
– Vi ser ett stort och ökande intresse för frågorna bland våra medlemsföretag och inom regionens näringsliv i stort, säger Anna Lövheim, näringspolitisk chef för Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren är en regional aktör ägt av sina medlemsföretag med uppgift att bedriva opinionsbildande arbete i nära samverkan med de företag som finns knutna till organisationen. Anna Lövheim har själv tidigare jobbat med hållbarhet i olika organisationer – som trainee för FN:s barnkommitté, asylhandläggare på Migrationsverket och sakkunnig inom mänskliga rättigheter, migration och bistånd för Moderaterna.
– Jag har på nära håll sett de möjligheter man som aktör har att påverka och vad det kan ge för positiva effekter på samhället, säger hon.

Under de år som Anna Lövheim varit en del av den östsvenska näringslivsorganisationen ser hon att handelskammaren har ändrat riktning. Numera är inte CSR en enskild fråga, utan en fråga som genomsyrar hela organisationens arbete med allt från styrelsekompetens till rekrytering, Tendensen att fokusera på företagsspecifika frågor har skiftat mot en tyngre en insikt hur en attraktiv region och fortsatt tillväxt och samhällsutveckling skapas genom såväl ekonomisk som social och ekologisk hållbarhet.
– CSR handlar om att jobba långsiktigt och att alla företag kan göra något, utifrån de egna förutsättningarna. Det krävs dock struktur och processer för att satsningarna ska hålla och ge de effekter man vill åt. Det vi som organisation kan göra är att informera och uppmuntra näringslivet att sätta CSR i fokus, säger hon.

En viktig del i den struktur som Anna Lövheim nämner är nätverket CSR East Sweden som funnits sedan 2013. Den ideella föreningen är en samverkan mellan privat, offentlig och idéburen verksamhet samt akademi. Målet är att ta tillvara medlemmars och samhällets intressen inom samt sprida kunskap om CSR och hållbarhet ur ett brett perspektiv.
– Bland annat arrangeras träffar och seminarier inom olika hållbarhetsfrågor för att öka kunskap om frågorna och visa på goda exempel, allt för att få tillgång till olika verktyg i det egna hållbarhetsarbetet, säger Anna Lövheim.

Ett annat exempel på nätverk är Diversity Charter Östergötland som samlar de företag som vill arbeta strategiskt med mångfald och inkludering i arbetslivet.
– Genom forumet belyser vi möjligheterna att hitta rätt och relevant kompetens och samtidigt bidra till den integrationsutmaning vi ser i dag i Sverige. Den kompetensbrist vi pratar om i dag beror delvis på att vi inte söker tillräckligt brett, säger Anna Lövheim.

Viktigt är dock att poängtera att CSR inte handlar om välgörenhet; den ekonomiska aspekten i CSR är lika viktig som de andra delarna. Men Anna Lövheim betonar också vikten av att inkorporera hållbarhet i företagets strategier, även ur ett ekonomiskt perspektiv.
– Att i bedriva ett aktivt CSR-arbete i dag innebär en konkurrensfördel för företagen, inte minst för att locka unga medarbetare. Om 10-15 år kommer CSR snarare utgöra en hygienfaktor. De företag som inte verkar för samhällets hållbarhet utifrån de tre perspektiven kommer inte att kunna hitta vare sig kompetens eller affärer. Det märks redan nu att företagen inom regionen har en insikt om det, avslutar hon. 

Fakta

Gränslös frukost

Ett av Handelskammarens hållbarhetsinitiativ är Gränslös Frukost, ett möteskoncept som ger företag bättre förutsättningar att hitta rätt framtida kompetens. Frukosten bidrar även till fler kontaktytor för personer med utländsk bakgrund som söker jobb och tillhörighet till Sverige. Ett integrationsinitiativ, helt enkelt!

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor