European Media Partner
Nils G Storhagen, Konsult, docent och föreläsare inom logistik. INDUSTRI

Den cirkulära ekonomins logistik är en spännande utmaning

Logistiken står inför sina största utmaningar någonsin, men också inför sina affärsmässigt mest intressanta. Dagens omvärldsförändringar ställer i rask takt krav på helt nya lösningar, men också på att omvärdera de gamla. Fantastiskt spännande för den som ser möjligheter, men ett hot för den som duckar. Återbruk har blivit en ledstjärna för att värna om våra ändliga naturresurser, ofta beskrivet som cirkulär ekonomi. Samtidigt ser vi en expanderande e-handel. Bägge med delvis samma logistiska utmaningar och möjligheter.


Vi har länge levt med den linjära ekonomins resursanvändning, där vinst skapas genom hög försäljning av nya produkter. Vi har också blivit superduktiga på den linjära ekonomins logistik för att leverera produkterna. Utmaningen och möjligheterna idag är att bli lika duktig på returflödena, det vill säga den cirkulära ekonomins logistik.

Här finns två scenarier. I den cirkulära ekonomin erbjuder säljaren snarare en funktion än en produkt. Tvättmaskinen säljs inte, utan tillgången till den. Eftersom säljaren själv äger produkten bygger affärslogiken på att göra den hållbar och attraktiv så länge som möjligt. Det andra scenariot bygger på att ”rädda produkter från avfallscontainern” för att återvinna materialet eller att vid behov reparera för att sedan återbrukas. Retursystem Byggpall är ett bra och väl etablerat exempel på det senare.

En delvis annorlunda ”servicelogistik” kommer att krävas, men framför allt kommer returflödena att få en helt annan betydelse. Fungerande logistik är i praktiken en förutsättning för den cirkulära ekonomin, vilket sällan nämns i den allmänna debatten. Här ligger nära till hands att dra parallellen med returerna inom e-handeln, som kräver tre gånger så mycket hantering som själva leveransen. 

Den cirkulära ekonomins logistik utgör en förvånansvärt obearbetad marknad. Hur tillvaratar vi då den möjligheten? Rita om kartan, skulle jag vilja säga. Den linjära logistiken har över åren förfinats och optimerats inom sina givna ramar. Där kommer vi inte mycket längre, och vi gör det definitivt inte om vi ger oss på att utveckla den cirkulära ekonomins logistik inom samma givna ramar. Lösningen ligger i att utöka systemgränserna genom att hitta nya samarbetspartners och nya samverkansformer. Industriell symbios är ett begrepp som nämns i det sammanhanget, vilket kan ses som en utökad form av logistikens Supply Chain Management, SCM.

I den linjära logistiken brukar vi säga att kunden är styrande. Det gäller även för den cirkulära logistiken. Men med den cirkulära ekonomins omvärderade kundbegrepp måste också logistiken omvärderas och omprioriteras. En spännande framtida utmaning.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor