European Media Partner

Den som är bäst på logistik 
har ett kommersiellt försprång

Logistikens roll i samhället blir bara viktigare och viktigare i en värld som är allt mer global. När tidigare kvalitet och pris avgjorde, är snabba transporter och säkra leveranser bland de viktigaste konkurrensmedlen i dag. Samtidigt får logistiken en allt viktigare roll inom helt nya sektorer – exempelvis inom sjukvården.

”Det är däremot en missuppfattning att e-handel kommer att ersätta traditionell handel.” 

Mats Abrahamsson är professor i logistik vid Linköpings universitet. Han forskar bland annat om flödesorientering med logistik- och kvalitetsutveckling i fokus.
– Ju mer dynamisk omvärld med globalisering, hög konkurrens och hårdare miljökrav, desto viktigare blir det med flödesorienterade affärsmodeller för att öka organisationers förmåga att möta marknadens allt högre krav på lönsamhet, tillväxt och en hållbar utveckling, säger han.

Utvecklingen inom handeln går allt mer mot ökad e-handel även om den för Sveriges del 2017 inte stod för mer än nio procent av handelns totala omsättning, motsvarande 67 miljarder kronor.
– Men då ska man ha i minnet att e-handeln ökar med mellan 15 och 20 procent per år och att det handlar om stora flöden och volymer.

– När det gäller handelns tillväxt, både i form av volym och värde, är det e-handeln som står för i princip för hela ökningen. Det är också därför som vi ser att företag som IKEA och H&M fram över kommer att satsa allt mer på e-handel i stället för sina traditionella butiker.


Utvecklingen med snabbt växande e-handel har också gjort att intresset för stora, externa köpcentra minskat, något som märks i såväl USA som Storbritannien. Att utvecklingen går åt samma håll i Sverige är därför ingen djärv gissning.
– Det är däremot en missuppfattning att e-handel kommer att ersätta traditionell handel. Jag tycker i stället att man ska se traditionell butikshandel och e-handel som två parallella spår. Butikerna vänder sig till en typ av kunder medan e-handeln vänder sig till en annan kategori som vill kunna handla när på dygnet det passar dem, få ett större utbud av varor att välja mellan eller helt enkelt inte tycker om att prova i en provhytt.

LÄS MER: Amazon, hot eller möjlighet? 

När e-handeln växer ökar också behovet av nya smarta logistiklösningar. De företag som är vinnare här är de som förutom snabba och säkra lösningar även kan erbjuda alternativa lösningar som passar enskilda kunders önskemål.
– Apotea är ett bra exempel. Deras utbud av produkter skiljer sig inte särskilt från vad apoteken säljer. Framgången beror i stället på deras välutvecklade logistik. Beställer man på kvällen kan man få det man köpt levererat redan nästa morgon, naturligtvis mot en extra avgift.

Parallellt med logistikens allt större betydelse inom näringsliv och handel håller logistiken också på att erövra nya samhällssektorer.

Ett sådant exempel är sjukvården där man i allt större utsträckning börjat tänka i flöden.
– Med hjälp av förbättrad logistik kan vården organiseras och planeras efter patienternas behov och önskemål och inte efter läkarnas tjänstgöringsscheman, menar Mats Abrahamsson. Det skulle inte bara ge en effektivare verksamhet där resurserna används på ett bättre sätt.

– Det skulle också spara kostnader och korta vårdköerna! 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor