European Media Partner

Det är viktigt att ta tillvara på dold kompetens

Öresundsregionen står sig väl i IT-konkurrensen med många framgångsrika företag. Men himlen är inte bara ljusblå. Vid horisonten finns orors moln som stavas kompetensförsörjning.
– Branschen som helhet måste bli bättre på att hitta och ta tillvara på den kompetens som finns, men också på att upptäcka nya, dolda talanger, säger Patrik Duckert.

Närheten till tre lärosäten – i Lund, Malmö och Köpenhamn – har gjort att Öresundsregionen i dag räknas som en av de mest framgångsrika hubbarna inom IT i Skandinavien.– Här finns både starka idéer och framgångrika företag med hög kompetens, säger Patrik Duckert och spår en fortsatt positiv utveckling. Det vi sett hittills är bara början. Möjligheterna är 
enorma och framtiden tillhör de som är nyfikna, vågar tänka i nya banor och inte är rädda för att dra lärdom av sina misstag.

Själv arbetar han med marketing och business enablement, framtidsspaning som han kallar det, inom Network Solutions, som är ett ledande specialist- och tjänsteföretag inom nätverk, kommunikation och IT-infrastruktur. Nyligen köptes företaget med sin spetskompetens upp av norska Telenor.
– Vi befinner oss mitt uppe i en teknikrevolution som i mångt och mycket kommer att förändra hela vårt samhälle i grunden, men som också kommer att väcka frågor om hur vi vill att samhället ska se ut i framtiden, när allt mer information kan samlas in och maskiner, läs datorer, kan utföra allt mer av det arbete som i dag utförs av människor.

I dag är vi alltid online och att inte vara det är nästan alltid ett medvetet val, även när vi befinner oss utomlands, såväl i jobbet som på fritiden.
– Men mobilitet handlar inte främst om teknik, utan mer om användare och vanor. Givetvis krävs det en fungerande infrastruktur, men de stora vinsterna är att vi kan vara så mycket mer effektiva i både vår vardag och i vårt arbete. Framför allt handlar det om att få tillgång till data och information som hjälper oss att fatta kloka beslut, säger Patrik Duckert.
– Den nya tekniken skapar också nya möjligheter. Hur många hade för tio år sedan hört talas om självkörande bilar, kylskåp som kan tala om vad som behöver beställas hem från affären eller kläder som kan mäta vår hälsostatus?
– All denna kunskapsöverföring bygger på en tillförlitlig infrastruktur, men förutsätter också en väl utbyggd och fungerande säkerhetsstruktur. Vikten av det senaste har blivit allt mer tydlig när det så gott som dagligen rapporteras om olika nätattacker, både mot företag som mot väsentliga samhällsfunktioner.

Läs mer: Profilintervjun vi gjorde med Elon Musk!

Enligt Patrik Duckert räknar man med att det 2009-2010 fanns lika många uppkopplade objekt som det fanns människor på jorden, cirka 9 miljarder. I dag är motsvarande siffra någonstans mellan 40 och 50 miljarder objekt och utvecklingen går i en rasande fart.
– Samhället blir allt mer sofistikerat, men samtidigt också mer sårbart. Det finns också en risk att vi kan tappa kontrollen.

Den snabba tekniska utvecklingen väcker också etiska och moraliska frågor samtidigt som lagstiftningen inte alltid hänger med.
– Vilken form av samhälle vill vi ha? Vem ska ha tillgång till information och i vilken omfattning? Och vem är skyldig om något går fel. Om den självkörande bilen krockar, vem har ansvaret? Föraren, ägaren, tillverkaren, den som gjort komponenten eller rent av den som byggt vägen? Jag tror inte att någon vill ha ett Orwellskt samhälle där Storebror ser och hör allt vad vi gör, fortsätter Patrik Duckert.
– Alla de här frågorna öppnar också för att vi måste se den fjärde industriella revolutionen i ett större perspektiv. Det handlar inte bara om IT-tekniker och ingenjörer som sitter på sin kammare och utvecklar nya fantastiska produkterna.– Det handlar lika mycket om att andra specialiteter, som beteendevetare, samhällsutvecklare, jurister och till och med filosofer, 
bidrar med sina kunskaper, både om hur människor fungerar men också om hur man skapar ett samhälle som inkluderar i stället för att stänga ute. Att kunna kommunicera är A och O, och blir också allt viktigare.

För att återknyta till Öresundsregionen och IT-branschens möjlighet att växa, menar Patrik Duckert att förutsättningarna är goda.
– Visst, vi brottas med att det är brist på kompetenta medarbetare, men det gör man snart sagt överallt i branschen i hela världen. Samtidigt finns vi i en attraktiv region dit många unga och välutbildade söker sig, både från Sverige och från andra länder. 

Det är viktigt att ta tillvara på dold kompetens

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor