European Media Partner

Digitalisering för ökad produktivitet


Digitaliseringen av byggbranschen kommer under de kommande 10 åren att globalt spara mellan 700-1200 miljarder dollar. Samtidigt är byggbranschen den bransch i Sverige där cheferna tror minst på digitalisering.

Vårt mål är att öka produktiviteten genom bättre flyt av information genom byggprocessen, där i:et i BIM går från ett litet till ett stort I.

Det är siffror som kommer från dels en utredning av Boston Consulting Group och dels från Ipsos.

– Motsättningen de siffrorna visar är en av den svenska byggbranschens stora utmaningar. Vi måste se till att resurser styrs smartare och byggprojektets aktörer samarbetar bättre om vi ska nå de potentiella effektiviseringsvinsterna, vilket bara kan ske genom en högre digitaliseringsgrad, konstaterar Emile Hamon, chef för verksamhetsutveckling på Veidekke.

Emile ser fem digitala trender som kommer förändra byggbranschen i grunden.

Användningen av avancerad geodesi – vilket innebär nya digitala mättekniker är intressant just nu: – – Det kan handla om mätningar med hjälp av drönare som åker över en yta och utför volymmätningar på den yta som ska bebyggas, vilket spar mycket tid. Man kan även använda drönare för att skanna hus och hela stadsmiljöer. Kunder kan då se hur deras hus eller fastighet kommer att se ut i den omgivande miljön då det är klart. Tekniken kan också användas under produktion, exempelvis för volymmätningar av ett schaktningsområde där man med hög precision får reda på var och hur djupt en grävmaskin ska gräva eller för att skapa dynamiska arbetsplatsdispositionsplaner.

Ett obrutet informationsflöde, att använda samma information genom hela processen från idé till förvaltning och inte behöva skapa ny information kommer att bli relevant i framtiden.

– Det är i:et i BIM som måste bli större. I dag är det ofta generiska objekt som bara innehåller geometriska data, men annars lite information. Vi behöver skapa en digital tvilling där vi använder tillverkningsspecifika objekt med rätt och riktig information.

Den aigitala involvering och mobiliteten –applikationer som kan användas för att effektivisera byggprocessen, som att använda smartphones och Ipads för rapportering av tillbud/olyckor och rapportera kvalitetsbrister kommer också att bli stort, säger Emile.

– Samtidigt kommer VR och speciellt AR göra att ritningar snart är ett minne blott. I stället jobbar alla i den digitala modellen där man redan på projekteringsstadiet kan identifiera krockar mellan olika delprocesser i stället för att upptäcka dem på byggplatsen. Veidekke är först ut med att få ut AR, det vill säga ”mixed reality”, i projekten. Det innebär att våra medarbetare kan se den digitala modellen av exempelvis ett kök samtidigt som han/hon ser betongytan där det ska byggas.

IoT kommer kunna användas för att hålla koll på materialflöden, studera hur material beter sig under sin livstid (till exempel när betong härdar) och mycket annat. Inom detta område har vi bara börjat skrapa på ytan kring potentialen. IoT och Big data kommer även kunna användas för att analysera hur husen används och se hur energiförbrukning påverkas över tid så att vi bygger bättre hus i framtiden.

Automation och Robotteknik är också relevant – inom detta ryms även en ökad användning av Artificiell intelligens (AI). Även här ligger byggbranschen i startblocken. Det som har börjat användas i större skala är 3D-printade modeller för att visa kunder hur slutresultatet kan se ut. Man ser en stor potential i att använda robotteknik för att utföra farliga och/eller monotona uppdrag.

Emile Hamon ser samtliga trender som viktiga att jobba vidare med. Men just nu är det obrutna informationsflödet den trend som har deras största uppmärksamhet.
– Det är ett så komplext område och kan innehålla så mycket, alltifrån en ekonomisk transaktion till flödet i hela BIM-modellen. Vårt mål är att öka produktiviteten genom bättre flyt av information genom byggprocessen, där i:et i BIM går från ett litet till ett stort I.

På Veidekke är det VDC som står i fokus för digitaliseringsagendan. VDC står för Virtual Design and Construction och är ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller mellan olika discipliner i projektering och produktion. Det fokuserar på hela arbetsprocessen och inkluderar både organisationens arbete och metoder för korta och effektiva beslutsvägar.
– I början av branschens digitaliseringsresa fokuserade man mycket på tekniken. Men man glömde delvis bort vikten av att få med organisationen och nya arbetssätt i de utvecklade byggprocesserna.

VDC utvecklades på Stanford och i dag kan man certifiera sig för en VDC-roll.
– Vi införde tidigt sådana roller i våra projekt och har i dag flest VDC-certifierade i hela världen.

Effekten av BIM och VDC på byggprocessen har analyserats genom att utvärdera 14 olika punkter ur en marginalglidningsaspekt.
– Det visade sig att ju högre grad av BIM eller VDC, desto mer positiv marginalglidningseffekt, vilket ger tydliga incitament för att driva alla dessa processer vidare, avslutar Emile Hamon.

Fakta

Namn: Emile Hamon

Bor: Bjärred

Ålder: 41

Aktuell som: Chef för Verksamhetsutveckling på Veidekke Sverige. Han är mycket aktiv i debatten kring produktivitet, digitalisering och utveckling i byggbranschen.

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor