European Media Partner

East Sweden – en av Sveriges mest spännande tillväxtregioner

20 stora bolag i Östergötland och Sörmland, som Ericsson, Holmen, Lundbergs, SAAB, Studsvik, Länsförsäkringar och Handelsbanken, är övertygade om att tillväxtstråket genom de två länen har alla möjligheter att utvecklas till en av Sveriges mest spännande tillväxtregioner.

Det är redan i dag ett pärlband av växande, välmående städer med ett stort antal pendlare varje dag. En funktionell region som dessutom har århundradets tillväxtchans runt hörnet när Sveriges i modern tid största infrastrukturprojekt – Ostlänken – ska realiseras och tusentals bostäder byggas.

Ostlänken ger tillväxteffekter under själva byggandet. Beräkningar visar att rälsen, broarna, tunnlarna och de kända stadsutvecklingsprojekten längs sträckan innebär cirka 20 000 årsarbeten. Lägger man till kringeffekterna i tjänstenäringen ökar siffran till närmare 30 000 årsarbeten, et vill säga jämförbart med en mindre stad.

Ostlänken ger också tillväxteffekter när den är byggd genom att öka robustheten i systemet och avlasta befintligt järnvägsnät. Vi har dubblerat trafiken på våra stambanor flera gånger om och våra spår är proppfulla. När tillförlitligheten och kapaciteten i systemet ökar blir vår region större och kommer närmre Stockholm, vilket ju är Sveriges riktigt stora tillväxtdraglok.

Näringslivet ser tillväxtstråket ut från Stockholm för en av Sveriges mest spännande tillväxtregioner framöver. Inom tio år har vi ännu snabbare kommunikationer till Stockholm och förhoppningsvis, ytterligare några år senare, höghastighetståg till övriga storstadsregioner i Sverige. Vi har en mycket spännande och diversifierad arbetsmarknad med några av Sveriges största exportföretag samlade inom någon timmas färdväg.

Vi har ett framgångsrikt universitet i Linköpings Universitet och många företag som nått högteknologiska landvinningar och är kända långt utanför landets gränser. Vi har prisbelönt sjukvård som både garanterar invånarna en bra samhällsservice men som också attraherar akademisk kompetens från både andra delar av landet och utomlands ifrån. Vi har dessutom mycket attraktiva bostadsmöjligheter till överkomliga priser sett ur ett storstadsperspektiv.

Att söka sig till tillväxtregionen East Sweden, med städerna Nyköping, Norrköping och Linköping, är helt enkelt smart. Smart eftersom det finns fina arbetsmöjligheter. Smart eftersom man kan njuta av stadslivet utan att ha storstadens uppenbara nackdelar. Smart eftersom det finns möjligheter till ett liv i balans. Smart eftersom det är en region som sjuder och liv och framtidstro, men som också står trygg utifrån sin historia som industrivagga och akademiskt högsäte.


Välkommen till framtidsregionen East Sweden!

Johanna Palmér,

VD Östsvenska Handelskammaren

East Sweden – en av Sveriges mest spännande tillväxtregioner

Dela artikeln

Journalist

Johanna Palmér

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor