European Media Partner

Ett fossilfritt samhälle är nära

Ett fossilfritt samhälle är nära. Vägen till ett fossilfritt samhälle handlar mycket om inställning och omställning. Vi ska ställa mycket högre krav på miljöarbetet, säger Stefan Henningsson.

”Både försäkring, bränsle och körningen blir säkrare och bättre.”

Det europeiska rådet har ställt sig bakom målet att EU ska minska utsläppen av växthusgaser med mellan 80–95 procent till 2050, varav minst 80 procent inom regionen. Frågan är om Sverige kommer klara av kravet.
– Det handlar om hur vi förvaltar vår skog och använder jordbruket från att vara en stor källa till koldioxidutsläppen till att istället minska det. Det handlar också om hur vi arbetar med att bli av med matsvinnet, eller åtminstone halvera matsvinnet samt att vi behöver ett skifte när det gäller dieter, säger Stefan Henningsson, Klimatinnovationer på WWF.

På Almedalsveckan i somras diskuterades det mycket kring transport och fordon och alla är överens om att elektrifiering blir en oerhört viktig del av omställningen till ett mer energieffektivt samhälle med färre utsläpp, menar Stefan Henningsson
– Det var också mycket diskussioner kring att det i så fall får konsekvenser när vi går från att förbränna begränsade resurser till att gå in på grundämnen och mineraler.

LÄS OCKSÅ: Elbilar på framfart i Sverige

Att uppnå ett 100 procent fossilfritt samhälle måste alltså också uppmärksammas från politiskt håll.
– Det är väldigt bråttom med hur vi till exempel genomför våra transporter. Utredningen “Fossilfri Fordonsflotta” tittar på fem åtgärdspaket med fem områden där man från politiskt håll bör styra Sverige för att kunna nå fossilfrihet och fastställa klimatmålen. Utredningen borde omedelbart bli en hygienfaktor för nationell politik. Utredningen är bra och paketet ska bara implementeras. Det är viktigt för både personbils- och lastbils-transporterna som står för en väldigt stor del av våra nationella utsläpp.

LÄS OCKSÅ: Avfallet ökar, var ligger problemet?

WWF har en egen rapport som heter Global Cleantech Innovation Index (GCII), en global uppdatering som de tar ut tillsammans med världens största Cleantech-analytiker.
– Den tas fram vartannat år och berättar vad som gäller inom området. Den visar också att transporter är den stora trenden när det gäller riskkapital globalt i dag.

Digitaliseringen spelar också en viktig roll även inom Cleantech. Clean Transport och Urban transport utgör en stor del, men det finns även vätgassatsningar och energieffektiva transportsystem som handlar mer om innovationer.
– Elefy är en metod där vi kopplar upp bilarna till målet så körbeteendet kan påverkas. Både försäkring, bränsle och körningen blir säkrare och bättre. Det är skalbara lösningar genom digitalisering som gör att vi kan köra 20 procent mindre redan imorgon eftersom vi kan se direkt hur vi påverkar miljön och hur mycket vi kommer att betala till försäkringsbolagen och så vidare, säger Stefan Henningsson. 

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor