European Media Partner

Framtidens arbetskraft skapas i Värnamo


Fler och fler industribranscher har svårt att hitta kompetent personal, särskilt när det kommer till teknikorienterade yrken. För att ändra den negativa trenden, skapade Campus Värnamo ett teknikcenter – där lockas framtidens studenter till att utveckla sitt teknikintresse. 

Det lär inte komma som en nyhet att industribranscher runt om i landet efterfrågar mer kunnig och kompetent personal till teknikfokuserade yrken. Det har lett till ett ökat behov att utbilda framtidens studenter.

På Campus Värnamo drar man sitt strå till stacken. Genom eftergymnasiala utbildningar, både på högskole- och yrkeshögskolenivå, erbjuder de en plattform för framtidens kompetensförsörjning. Trots ett brett utbud av utbildningar, ligger ett stort fokus på teknikbaserade utbildningar.


Genom att fånga upp regionens skolungdomar, hoppas man på att kunna stärka teknikintresset.
– Vi har bland annat ett teknikcenter, vars uppgift är att öka teknikintresset hos barn och ungdomar från Värnamos skolor. De kommer hit på skoltid för att lära sig grunderna i bl a programmering och hur man bygger robotar. Vi vill visa att teknik är kul, och dessutom kunna förstärka kompetensförsörjningen inom regionen på sikt, säger Henrik Rosenqvist som är marknadskommunikatör på Campus Värnamo.

För att säkerställa att studenterna är tillräckligt förberedda för arbetslivet, sker ett löpande samarbete mellan Campus Värnamo och regionens näringsliv. Genom ett stort ömsesidigt förtroende och lyckade samarbeten genomförs utbildningar som har en hög efterfrågan och som dessutom leder till jobb. Resultatet talar för sig själv, 99 procent av examinerade studenter går vidare i arbete eller fortsatta studier.
– Representanter från företagen sitter med i ledningsgruppen har styr utbildningarnas innehåll och upplägg. Företagen tar även in studenter som lär sig de praktiska momenten på plats, genom skarpa projekt och LIA (lärande i arbete). På så sätt tjänar alla på samarbetet, säger Cinna Adanko, utbildningsansvarig på Campus Värnamo.


Campus Värnamos uppgift är att förbereda studenterna så mycket som möjligt, inför deras framtida arbeten.
– Vi jobbar mycket med att maximera studenternas anställningsbarhet. Det handlar dels om ämneskunskaper och praktisk träning. Men även mjuka, lite mer svårdefinierade värden. Vi arbetar efter en modell som vi kallar ADSL. Det står för ansvarstagande, drivkraft, samarbetsförmåga och lösningsfokus. Genom modellen får studenterna lära sig och träna på förmågor som krävs för att fungera bra i ett arbetslag. Vi skapar förutsättningarna. Tar studenterna del av de möjligheter som erbjuds, är de väl rustade inför framtiden, avslutar hon.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor