European Media Partner

Fullt tryck i Väst


Den Västsvenska ekonomin ångar på och trycket visar inga synliga tecken på att avta, snarare tvärt om. Men det finns tunga, mörka och högst oönskade moln vid horisonten och det oroar Johan Trouvé, Vd för Västsvenska Handelskammaren, som gärna vill se fler och tydligare åtgärder redan nu.

Det går bra för Västsverige. Det går i och för sig bra för hela Sverige, men få, om ens någon region kan jämföra sig med den västsvenska. Den rådande högkonjunkturen gör givetvis sitt, men överlag finns en drivkraft och optimism bland företagen som gör att utväxlingen blir än mer påtaglig.

Detta gör Västsvenska Handelskammarens VD Johan Trouvé nöjd:
 – Det går bra för företag i regionen. Det är nästan så att om det inte går bra måste man verkligen ifrågasätta affärsidén.

Det bästa av allt är kanske att det inte bara är ett specifikt företag eller bransch som driver utvecklingen i rätt riktning. Tvärtom sker tillväxten i en rad branscher, vilket gör att framtidsutsikterna ser lovande ut.
– Det vore tjänstefel att inte nämna AB Volvo och Volvo Cars. De har just nu en enastående utveckling som även påverkar hela undervegetationen av leverantörer, konsulter och liknande som frodas i deras kölvatten. Detta sker på Hisingen, en ö utan anpassad infrastruktur.

Men det är inte bara inom fordonsindustrin som utvecklingen sker, även om man där kan skönja en tydlig riktning för regionens framtida utveckling:
– Där sker dessutom en enorm utveckling kring våra framtida fordon. Regionen är ju världsledande inom forskning och utveckling av självkörande fordon, elfordon och uppkopplade fordon, något som kommer att ge stora avtryck framöver, hävdar Johan Trouvé.

Även om Hisingen huserar några av landets största företag finns det en rad andra sektorer som måste nämnas i sammanhanget. Att den Västsvenska besöksnäringen, med Liseberg i spetsen är något som övriga landet avundsjukt sneglar på är ingen hemlighet, men Johan Trouvé vill gärna lyfta fram andra branscher som viktiga drivmotorer för regionen:
– Titta bara på kemisektorn, rederisektorn, den maritima sektorn och Life Science, där vi har stora tillväxtföretag som märks såväl nationellt som internationellt och sedan ska vi inte glömma alla de nya företag som är på gång. Det ser jag som oerhört spännande.

Här kan Johan Trouvé inte låta bli att berätta om ett relativt nystartat företag som använder alger som odlas utanför Bohusläns kust som skydd mot ultraviolett strålning:
– Fantastisk spännande och samtidigt som det är synnerligen hållbart har det en enorm potential, inte minst som skydd för solceller.

Med andra ord växer det så det knakar på de flesta håll i regionen, men det finns orosmoln långt där borta vid horisonten och det stavas kompetensförsörjning, något som Johan Trouvé gärna vill betona.
– Det finns inte ett företag jag pratar med som inte ser bristen på kompetens som ett problem. Det har länge varit på tapeten, men situationen blir allt mer besvärande. Tillväxt kräver och beror i mångt och mycket på att man kan lösa kompetensförsörjningen på ett bra och hållbart sätt och här har vi stora problem. Det kan hämma den fina utveckling vi just nu har.

Det finns olika faktorer som gör kompetensförsörjningen till den största utmaningen i regionen. Bristen på bostäder gör det svårt för företag och organisationer att locka till sig den personal man behöver, eftersom potentiella medarbetare avskräcks på grund av svårigheterna att hitta passande och överkomliga boendealternativ. 

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor