European Media Partner

Genombrott nära


Elbilen påverkar oss alla och den kommer förmodligen att påverka oss alla än mer framöver. För även om debatten handlar om höga priser, osäkerhet kring miljöpåverkan och begränsad körsträcka så är den här för att stanna, och 2021 kommer den att få sitt verkliga genombrott. I alla fall enligt experten Mikael Stjerna, prisbelönt journalist på Teknikens Värld.

Jag tror genombrottet kommer 2021”, Mikael Stjerna, journalist Teknikens Värld

De flesta av oss har såväl åsikter som funderingar kring elbilen och dess framtid, hur detta kommer att påverka oss på olika sätt men också hur samhället lyckas anpassa sig. För de flesta av oss är det också med en stor portion osäkerhet och bristande kunskap som vi försöker sätta in oss själva, vår ekonomi och vår miljöpåverkan i helhetsbilden, och ofta handlar det om mer eller mindre vågade gissningar.
– Vi står inför något banbrytande och då är det naturligt med osäkerhet och i viss mån spekulationer för ingen vill göra fel, varken ekonomiskt, praktiskt eller miljömässigt, förklarar Mikael Stjerna, som har stor insikt i ämnet.

Även om många redan i dag sneglar på olika elbilsalternativ blir priset ofta en avgörande faktor som får många att välja andra alternativ.
– Så är det absolut. Priset på elbilar har hittills inte kommit ner till en acceptabel nivå som skulle kunna skapa en massmarknad – priset är på tok för högt i dagsläget. Men samtidigt ska vi ha i åtanke att även om priset inte har sjunkit i någon märkbar takt har storleken och därmed kapaciteten på batterierna ökat, så på ett sätt har det blivit billigare – man får mer eldrivna kilometer för pengarna i dag, hävdar Mikael Stjerna, som samtidigt vill framhålla att priset inte är allt:

– Priset har ju alltid en tendens att hamna i fokus, men räckvidden och möjligheterna att ladda bilen är minst lika viktiga och här står vi inför stora utmaningar. Många av dem som i dag skulle kunna tänka sig någon form av elbil begränsas av räckvidd och tillgång på logiskt placerade laddstationer. Det gör att den vanlige konsumenten i dag i huvudsak kan ha en elbil som ”andra bil”, eftersom de lite längre resorna blir för svårplanerade.

Hur ska man då lösa detta?
– Det handlar mycket om att bilindustrin tar sitt ansvar och fortsätter att utveckla bilar som helt enkelt förbrukar mindre el per kilometer – förbättrad effektivitet med andra ord. Att bara ta fram större och större batterier är kanske inte lösningen även om det också ökar räckvidden för de laddbara fordonen, tror Mikael Stjerna.

Storleken på batterierna och den miljöpåverkan detta kan innebära seglar ju upp lite då och då i debatten om elbilarnas framtid. Men enligt Mikael Stjerna händer detta inte tillräckligt ofta eller med önskad intensitet:
– Tyvärr, måste jag nog säga, har det inte riktigt blivit den debatt jag förväntat mig och det är synd för det ligger väldigt mycket i det. Om vi bygger för stora batterier och tillverkningsprocessen bidrar med lika mycket negativ miljöpåverkan som vi får positiva effekter från att sedan köra fordonet, har vi givetvis ett problem.

Eftersom batteriernas storlek och därmed kostnad är en begränsande faktor, måste man därför parallellt förbättra laddningsmöjligheterna. Ett bredare genombrott för elbilar kräver en infrastruktur som gör att man kan ge sig iväg på längre resor och på ett någorlunda bekvämt sätt.
– Utbyggnaden av laddstationer måste komma igång på allvar, det är helt klart. Och lika viktigt är det att man funderar kring var dessa ska planeras. Att de hamnar på våra bensinstationer utmed landsvägar och motorvägar är förstås oundvikligt och positivt för dem som ger sig ut på lite längre resor, men samtidigt måste vi tänka på majoriteten som egentligen använder bilen på hemmaplan och i vardagen, menar Mikael Stjerna och utvecklar sitt resonemang:

– Då blir köpcentra och andra fordonsmagneter allt viktigare. Där lägger man ändå en hel del tid i samband med inköp och andra ärenden och då passar det utmärkt som komplement till laddningen hemma, som är den ojämförligt största laddningspunkten för privatbilisterna.

Vi går onekligen in i en ny era, och lyckas vi bara hantera utmaningarna på bästa sätt, har vi förutsättningarna att faktiskt påverka utvecklingen positivt – tvivelsutan en skön tanke. 

Fakta

Fakta:

Mikael Stjerna, journalist på Teknikens Värld, har tilldelats KAK:s Journalistpris 2017. Sedan 2008 har Kungliga Automobil Klubben, KAK, årligen delat ut ett pris till journalister för deras insatser och rapportering om bilismens utveckling.

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor