European Media Partner

Golvet som inte spricker revolutionerar branschen


Företaget Teqton har utvecklat ett betonggolv med helt unika egenskaper, speciellt framtagna för lager- och logistikfastigheter och industrier med höga krav på helt plana ytor och fast hållbarhet. Resultatet blir ett golv som inte spricker, trots avsaknad av fogar och etappskarvar.

Plana och bekymmersfria golv är något av det viktigaste i en lagerverksamhet, varför konkurrens om pris sällan är en framgångsväg. Vi hoppas fler upptäcker polymerbetongens fördelar

Företaget är specialister på betonggolv för logistikanläggningar, lager och industrier där det ställs särskilt höga krav på absolut planhet och hållfasthet. Det finns många aktörer som erbjuder olika former av betonggolv, som XTM Bygg AB och Heimdall till exempel.
– Vi har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla golv för den här typen av verksamheter och krävande miljöer, säger Samuel Ribberfors, VD för Teqton i Sverige. Under åren har vi lagt miljontals kvadratmeter golv och den teknik vi använder är i en ständigt pågående utvecklingsprocess.

Han fortsätter:
– Det som framför allt kännetecknar Teqtons betonggolv förutom planheten är att våra golv är såväl sprickfria som fogfria vilket ger golven en överlägsen livslängd. Just problem med vild sprickbildning och fogar som släpper är annars ett vanligt problem.


Samuel Ribberfors understryker att golvet utgör en av de mest fundamentala delarna i en logistikanläggning eller ett lager.
– Sprickor i golvet och fogar som lossnar kräver normalt reparationer med upprepade intervaller, vilket innebär störningar i den dagliga verksamheten, samt medför återkommande kostnader. Om rätt lösning väljs från början slipper verksamheten dessa problem, förklarar han.

Golven läggs helt oarmerat med en unik kombination av vält- och polymerbetong som ger golvet krympfria egenskaper. Vilket också innebär att man kan lägga oändligt stora ytor helt fogfritt.
– Man ska i dag kunna förvänta sig ett golv som håller hela byggnadens livslängd.

Teqtons betonggolv kan också diamantslipas så att golvet får en vacker yta samtidigt som det är lätt att hålla rent och dammfritt. Arbetsmiljön blir också förbättrad med tanke på behaglig ljusreflektion och dämpat ljud.
– Vi tillhör troligen en av de större aktörerna i dag med årligen cirka 150 000 kvadratmeter diamantslipade golv i Scandinavien.

LÄS MER: Så ska det svenska energinätet bli hållbart!

Ett av de många företag som använder sig av Teqtons betonggolv är Bockasjö i Borås som specialiserat sig på lager- och logistikfastigheter.


Bolaget har utvecklat fastigheter från Stockholm i norr till Helsingborg i söder, men också i logistiknav som Göteborg, Västerås, Eskilstuna och Örebro. Pågående projekt för Bockasjö finns i Borås, Hisingen och Landvetter.
– Vi är lite unika så tillvida att vi står för hela värdekedjan – vi bygger, vi äger och vi förvaltar våra fastigheter, säger Daniel Parkhagen som är projektledare och fastighetsutvecklare. När fastigheten är färdigbyggd flyttas den i regel över i ett joint venture bolag – Logistikfastigheter i Sverige AB – som vi hälftenäger tillsammans med pensionsbolaget Alecta.

– Fastighetens drift och underhåll ligger sedan kvar hos oss och därför är det extra viktigt att tänka långsiktigt under byggprocessen.

När Bockasjö bygger nytt ställer man tuffa, marknadsmässiga konkurrenskrav på sina underleverantörer. Vid val av golventreprenör finns det ett par saker som avgör, dels är det markförutsättningarna för varje enskild fastighet som kan spela in, men under de år som Bockasjö utvecklat lager- och logistikytor har det nästan uteslutande blivit betonggolv från Teqton, men det finns några undantag.
– Teqtons golv passar den här typen av fastigheter väldigt väl. Det framkommer inga sprickor samt att man kan utföra hela golvet i en och sammanhängande yta, det vill säga att man slipper gjuta dill-fogar som medför eventuellt slitage på kommande underhåll och trucktrafik.

– Visserligen är Teqtons golv något dyrare att lägga än andra men i gengäld har de flera fördelar. Golven spricker inte, vilket annars inte är helt ovanligt att betonggolv som lagts med annan mer traditionell teknik gör.

Golven klarar också extremt stora ytor och laster.
– Sprickor i golv är kostsamma och tar tid att reparera. Dessutom skapar det irritation hos kunderna om deras verksamhet störs när vi måste reparera, något som vi naturligtvis vill undvika i största möjliga mån, förklarar Daniel Parkhagen. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor