European Media Partner
Agneta Påander, Orkla Sveriges hållbarhetsdirektör. INDUSTRI

Hållbarhet som en röd tråd

Med en omfattande produktportfölj vilar hållbarhetsansvaret tungt på jättar som Orkla som emellertid sedan länge låtit hållbarhetsfrågan genomsyra allt man gör. 

Vi ser det som vårt uppdrag att inspirera, informera och faktiskt utbilda konsumenterna kring hållbarhetsfrågorna.

Livsmedelsindustrin hamnar ofta i fokus när hållbarhetsfrågor diskuteras och många ser deras insatser som en av många avgörande faktorer för en positivare framtid, inte minst ur ett miljöperspektiv. Hos Orkla Sverige, som kan stoltsera med mängder av produkter och en rad lika kända som uppskattade varumärken, har man sedan länge insett vikten av en tydlig satsning inom just detta område.


Orkla Sveriges hållbarhetsdirektör Agneta Påander ser det både som en nödvändighet men också en fantastisk möjlighet:

    – Hos oss står hållbarhet högst upp på dagordningen och det löper som en röd tråd genom allt vi gör – vi vill erbjuda god mat som gör gott helt enkelt. Mat som både smakar gott och gör gott för människor, djur, miljö och samhället i stort. Därför sätter hållbarhetstänket sin prägel på och styr allt vi gör, oavsett om det gäller produktutveckling eller hur vi driver företaget.

Just när det gäller livsmedel blir frågan än mer spännande eftersom det påverkar på olika plan.
    – Maten påverkar vår planet men även vår hälsa, så i vårt arbete måste vi förhålla oss till båda, förklarar Agneta Påander och utvecklar:
    – Vi ser det som vårt uppdrag att inspirera, informera och faktiskt utbilda konsumenterna kring hållbarhetsfrågorna.

Och just kunskapsfrågan får nog anses som central för en övergång till ett mer hållbart samhälle. Det är många som vill, många som försöker men samtidigt är det många som inte riktigt vet hur man ska gå till väga.
    – En nyligen genomförd studie på svenska konsumenter visar att sju av tio försöker köpa klimatsmart men att sex av tio tycker det är svårt. Här har vi en viktig roll att fylla – det ska vara enkelt och tryggt för konsumenterna att köpa hållbara produkter, menar Agneta Påander.

Som en del av detta arbete arbetar Orkla Sverige med tredjepartscertifieringar såsom MSC, UTZ och EU-ekologiskt eftersom detta underlättar konsumentens val. Man arbetar även med att klimatberäkna recept till storhushåll för att kunden enkelt kunna välja hållbara produkter.

Ytterligare en stor hållbarhetsutmaning är matsvinnet och här krävs omfattande insatser för såväl producenterna som livsmedelskedjan men också konsumenterna.
    – Här finns det enormt mycket att göra även om vi har gjort mycket redan. En av de viktigaste faktorerna är att det vi tillagar har hög kvalitet och smakar gott – då minskar risken av naturliga skäl att något kastas. Men sedan handlar det också mycket om att exempelvis utveckla rätt förpackningsstorlek så att de hela tiden är så konsumentanpassade som möjligt, förklarar Agneta Påander.

För att nå sina högt uppställda hållbarhetsmål är Orkla också mycket noggranna i valet av de råvaror som används i tillagningen.
    – Eftersom själva odlingen eller uppfödningen står för den överlägset största delen av miljöpåverkan kan vi påverka kan vi påverka dels genom att aktivt välja en råvara som i sig har lägre miljöpåverkan och dels genom att aktivt arbeta med hur den valda råvaran har odlats, hävdar Agneta Påander, som också ser utmaningar på förpackningssidan:
    – Även här jobbar vi med en rad initiativ och vi har som mål att alla förpackningar ska vara 100 procent återvinningsbara 2025.

Det är bara ett av många ambitiösa mål som Orkla mäter av fortlöpande.
    – Eftersom hållbarhet är en del av vår strategi är det avgörande att mäta utvecklingen. Även om vi har kommit långt har vi ändå bara påbörjat förändringsresan – mycket jobb kvarstår, avrundar Agneta Påander. 

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor