European Media Partner
Borstahusen, Landskrona FASTIGHETER OCH UTVECKLING

Hitta hem i Borstahusen

Landskronas nya, strandnära stadsdel Borstahusen lockar många. Här hittar du ditt drömhem med närhet till såväl fantastisk natur som skola och service.

Vi skapar möjlighet för investeringar och projekten i Borstahusen ger synergieffekter i den övriga staden inom både kommersiell och offentlig service samt för företagsetableringar.

I Norra Borstahusen har de första boende flyttat in under våren. Totalt är 1 100 bostäder planerade i det nya, havsnära området. Men vi backar bandet: För åtta år sedan stod Landskrona inför svårigheter med hög arbetslöshet och bidragsberoende vilket gav låga skatteintäkter som följd. Skolresultaten såg inte bra ut, integrationen haltade och kriminaliteten var besvärande. Trots närhet till regional infrastruktur höll staden inte jämn takt med sina grannar vad gällde den samlade utvecklingen i kommunen. Politikerna insåg allvaret i situationen och tog ett helhetsgrepp som spände över samtliga förvaltningars uppdrag. En del av insatserna hamnade på Stadsbyggnadsförvaltningen, som fick en viktig roll i att göra Landskrona till den attraktiva stad den hade all potential att bli. För att locka folk från andra delar av regionen att flytta till Landskrona planerades totalt 1500 nya bostäder på strandnära läge. Det första av de föreslagna utbyggnadsområdena, Borstahusen, har fungerat som en avgörande startmotor i den nu positiva utvecklingen, berättar Johan Nilsson, Planchef på Stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona:
– Planeringsarbetet påbörjades 2011 och sedan dess har vi jobbat med konkreta detaljplaner i Borstahusen. Vi skapar möjlighet för investeringar och projekten i Borstahusen ger synergieffekter i den övriga staden inom både kommersiell och offentlig service samt för företagsetableringar. Målet var att attrahera den regionala marknaden för att få en positiv inflyttning. En levande, blandad bebyggelse skapas, med allt från radhus, lägenheter och moderna gathus nära havet. Här kommer att ges utrymme för både ägande- och bostadsrätt och i nästa etapp även hyreslägenheter. Helhetstänket i kommunen märks också i Borstahusen, där vi har jobbat med det attraktiva boendet, en god skola, aktiv fritid och närhet till arbetsplatser. 

Johan Nilsson, Planchef på Stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona

Borstahusen erbjuder således allt man kan önska sig i form av helt nytt boende med närhet till havet, varierad natur, servicefaciliteter och jobbmöjligheter. Överallt kan man ta sig de korta avstånden till fots eller med cykel. Det strandnära livet med båt och vattensport lockar och kommunen undersöker just nu möjligheterna att bygga ut fritidshamnen så att fler boende ska kunna få tillgång till båtplats.

Som att inte tillgången till sandstrand 100 meter från ytterdörren vore nog, har även en ny 200 meter lång badbrygga byggts. Strandparkerna och naturreservaten norr om den nya campingen inbjuder till en hälsosam vardag med sina fantastiska vandrings- och promenadstråk, samt en golfbana som nyligen utsågs till Sveriges bästa, där Daniel Berlins restaurang är inrymd i det anrika klubbhuset. Engelska skolan invigs i augusti i Borstahusen och stoltserar med både idrottshall och idrottsplats, intill planeras det för en ny förskola. Kommunen har dessutom köpt ett mindre gammalt slott som ska göras om till kontorshotell intill bostadsområdet. Den förväntade nyetableringen av företag i de nya lokalerna kommer att bidra till floran av spännande företag i regionen.
Borstahusens utveckling har dragit igång en våg av nyrenoveringar även inne i centrala staden, vilket höjt statusen på hela stadens varumärke. Strandstaden, är nästa etapp i Borstahusen, där 550 bostäder beräknas byggas. Totalt har 22 byggherrar lämnat in intresse för att medverka i stadsdelen. 
– I dag ser vi konkreta resultat på de insatser som genomförts på samtliga plan och effekten väntas bli än mer märkbar på sikt. Bostadspriserna har stigit markant det senaste året och det är tydligt att vi lyckats få upp intresset för staden hos såväl inflyttande som investerare och företag som vill etablera sig i kommunen. Byggboomen har smittat av sig på näringslivet och handeln. Biltema har nyligen slagit upp portarna och ett flertal andra aktörer följer efter och etablerar sig nu i Landskrona. Staden fortsätter i raskt takt uppför den positiva utvecklingskurvan, avslutar Johan.

Vill du få mer information om Borstahusen? Klicka här.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor