European Media Partner

Industrimässan är stark 


Sedan 1997 har EURO EXPO erbjudit rationella möten mellan köpare och säljare inom tillverkningsindustrin.

Intresset är starkt.

– Vi hjälper företag att bygga upp affärsrelationer genom att arrangera regionala industrimässor i Sverige och Norge, säger Emelie Lindvall, marknadskoordinator på EURO EXPO.

– De besökande företagen behöver bara sätta av några få timmar för att kunna möta en del av landets ledande industrileverantörer på våra mässor, fortsätter hon.

Under 2019 arrangerar EURO EXPO elva industrimässor i Sverige och fyra i Norge. Den första gick i Västerås i slutet av januari för att sedan följas av Stavanger, Kalmar, Skellefteå, Gjøvik Norrköping, Gävle, Uddevalla, Värnamo, Sundsvall, Ålesund, Borlänge, Bodø, Kiruna och avslutas med Luleå.

Till industrimässan erbjuds företag med inriktning mot industri- och tillverkningssektorn att ställa ut och exponera produkter och tjänster i en miljö skräddarsydd för effektiv kundbearbetning.

– Inför varje mässa jobbar vi med en personlig telefoninbjudan till regionens produktions-, drifts-, underhålls-, el-, konstruktions- och inköpsansvariga samt skyddsombud på regionens industriföretag. Vi trycker även en mässkatalog inför varje Industrimässa där varje företag presenteras. Den distribueras ut till beslutsfattare på de tillverkande företagen i regionen, säger hon

Hur är intresset för era Industrimässor?

– Intresset är starkt. Vi har kunder som deltagit med oss från starten 1997. Eftersom vi finns över hela landet väljer våra kunder enkelt själva vart i landet dem vill möta upp nya beslutsfattare och även nå ut till sina befintliga kunder på ett tidseffektivt sätt. Hon framhåller att mässkonceptet är både kostnads- och tidsbesparande för både besökare och utställare. Mässorna genomförs alltid på onsdagar och torsdagar.

– Utställarna väljer vart i landet de behöver komma ut och stärka sina kundrelationer och utifrån vår mässplan väljer de vilka orter de under två mässdagar vill träffa den aktuella regionens beslutsfattare. Beslutsfattarna, besökarna, behöver endast sätta av några få timmar för att möta dessa cirka 100 industrileverantörer och få se de senaste nyheterna.

Även om mässorna har en lokal prägel har de även utställare från de nordiska grannländerna. Totalt brukar antalet besökare ligga mellan 300–500 på varje mässa som har omkring 100 utställare, då är det enbart de som arbetar inom industrin som kan besöka, då detta är fackmässor.

Sverige har blivit en stor plattform för industrimässor, med aktörer som Scandinavian Technologi och Industrimässa och Industrimässorna 2019.

Kan du se någon tydlig trend när det gäller de företag som ställer ut, till exempel branscher eller liknande?

– Nej, inte någon trend på det viset. Våra industrimässor är väldigt breda med olika produkter och tjänster till industrin. Alla företag som på något vis säljer sina produkter eller tjänster till den tillverkande industrin har ett intresse av att ställa ut på våra mässor.

Text: Fredrik Dhejne

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Dhejne

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor